Yritykset ponnistelevat edelleen koronasuossa. Kriisinsietokykyä on koeteltu oikein urakalla, eikä synkät pilvet näytä väistyvän.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on murhenäytelmä, joka vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin kaikilla toimialoilla. Kainuussa vaikutukset ovat olleet pääosin välillisiä mutta heijastuvat yhä useamman yrityksen toimintaan. Maaliskuun Yrittäjägallupin mukaan vain 25 % kaikista suomalaisista yrityksistä kertoo, ettei Ukrainan sota ole vaikuttanut heidän toimintaansa.

Sodan myötä yleinen epävarmuus on lisääntynyt, mikä heijastuu yritysten tilauskantaan ja investointeihin sekä heikentää talouskehitystä.

Polttoaineiden hinnat nousevat. Hintojen nousu iskee erityisesti kuljetusalan yrityksiin. Tarvitaan nopeita toimia polttoaineen hinnan kohtuullistamiseksi, ettei koko kuljetustoimialaa ajeta konkurssiin.

Energian hinnan nousu nostaa hintoja ylipäänsä ja energian saatavuus heikkenee. Kainuussa venäläisen energiahakkeen käyttö loppuu, ja se on korvattava kotimaisella raaka-aineella ja vaihtoehtoisilla energiamuodoilla.

Ruoan ja ruoan tuotantopanosten, kuten lannoitteiden ja rehun, hinta nousee ja saatavuus heikkenee. Huoltovarmuus ja ruoantuottajien asema nousevat taas vahvemmin keskusteluun. Olisiko nyt aika saada tuottajien asema sille tasolle, että kotimaista ruokaa voi tuottaa kannattavasti.

Yhä useammalla toimialalla, myös ruoantuotannossa, kausityövoima on tärkeä resurssi. Kausityövoimaa voi olla vaikea saada Ukrainasta. Toisaalta Suomeen tulee tuhansia pakolaisia, jotka voivat aloittaa työn teon välittömästi. Kainuuseenkin odotetaan satoja pakolaisia, toivottavasti he pääsevät nopeasti työn syrjään kiinni.

Sota kurittaa myös Suomea ja Suomen maariski kasvaa. Maariskin noustessa niin kotimaiset kuin ulkomaiset sijoittajat suuntaavat sijoituksensa toisaalle. Maariski myös realisoituu nopeasti, sijoituksia kotiutetaan riskiherkillä toimialoilla. Suomen, ja näin ollen myös Kainuun maine turvallisena ja vakaana matkailukohteena heikentyy.

Pakotteet ja vastapakotteet iskevät moniin yrityksiin. 2200 yritystä vie Suomesta Venäjälle. Suomalaiset yritykset ja sadat muut länsimaiset brändit jättävät Venäjän. Kainuussakin on muutamia yrityksiä, joiden Venäjän kauppa loppuu.

Tuoreen valtakunnallisen Yrittäjägallupin mukaan (haastattelut toteutettiin 4.- 9.3.) sota on vaikuttanut ja vaikuttaa yrityksiin seuraavasti:

– Energian hinta on noussut, kaikki toimialat 34% (teollisuus 55%)
– Raaka-aineiden hinnat ovat nousussa, kaikki toimialat 25% (teollisuus 45%)
– Yleinen epävarmuus vähentää tilauksia, kaikki toimialat 23% (kauppa 40%)
– Kuljetuskustannukset ovat nousseet, kaikki toimialat 21% (teollisuus 34%)
– Kannattavuus heikkenee, kaikki toimialat 15 % (kauppa22%)
– Yleinen epävarmuus vähentää investointeja, kaikki toimialat 14% (rakentaminen 23%)
– Nostamme hintoja, kaikki toimialat 11% (teollisuus 19%)
– Kriisillä ei ole vaikutuksia, kaikki toimialat 25% (palvelut 35%)

Yrityksiä kuritetaan nyt monella rintamalla. Tilannekuvaa on hyvä päivittää koko ajan ja nähdä myös avautuvat mahdollisuudet. Sota päättyy aikanaan, ja kriisinkin keskellä on hyvä katsoa tulevaisuuteen.

Yrittäjä, jos sodan vaikutukset mietityttävät, ota yhteyttä. Verkostossamme on asiantuntijoita, jotka voivat auttaa sinua.

Ajantasaista tietoa löytyy Yrittäjien ja Kauppakamarin sivustoilta:

Suomen Yrittäjien kaikki Ukrainasta yrittäjälle -sivusto:
https://www.yrittajat.fi/kaikki-ukrainasta-yrittajalle/

Kauppakamarin tietoa Venäjä-pakotteista yrityksille:
https://kauppakamari.fi/vaikuttaminen/venaja-pakotteista-yrityksille/ 

Kysymyksiä ja vastauksia Venäjä-pakotteista:
https://kauppakamari.fi/vaikuttaminen/venaja-pakotteista-yrityksille/vastauksia-yritysten-kysymyksiin/

Anu Tervonen, toimitusjohtaja
Kainuun Yrittäjät