Tarvitsetko ulkopuolista asiantuntija apua liiketoiminnan kehittämisen suunnitteluun? Jos haluat kehittää liiketoimintaasi tai sinulla on hankeaihio tai -idea, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi oman kunnan elinkeinotoimeen. Myös rahoittajat ja monet Kainuun alueen hanketoimijat auttavat mielellään ja kehittävät ideoitasi yhdessä eteenpäin. Julkisilta toimijoilta löytyy myös rahoitusta ulkoisen asiantuntijapalvelun hankkimiseen.

Analyysi-, Konsultointi- ja Koulutus-palvelut

Yritysten kehittämispalvelut ovat räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä. Palveluilla myös autetaan pk-yrityksiä varautumaan toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin.

Kehittämispalvelut koostuvat Analyysi-, Konsultointi- ja Koulutus-palveluista.

Analyysissa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja kirkastetaan sen kilpailuedut yhdessä asiantuntijan kanssa. Saat yrityksellesi konkreettisen kehittämissuunnitelman, jossa määritellään tavoitteet, kehittämiskohteet ja tarvittavat toimenpiteet 2–3 vuodeksi eteenpäin.

Konsultointi-palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kehittää toimintaansa. Toimiala- tai yhtiömuotorajoituksia ei ole. Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää myös alkuvaiheen yrityksille. Palvelu räätälöidään aina yrityksesi tarpeisiin. Konsultointi-palvelu on jaettu viiteen osa-alueeseen:

Koulutukset on tarkoitettu pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille. Niihin sisältyy 10 koulutuspäivää ja kaksi osallistujakohtaista konsultointipäivää, jossa pureudutaan tarkemmin juuri sinun yrityksesi tarpeiden ja tavoitteiden kannalta keskeiseen osa-alueeseen.

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/etusivu

Päivi Lappalainen-ELY

Minä autan sinut alkuun!

Päivi Lappalainen

Yrityskehitysasiantuntija. Liiketoiminnan kehittäminen, yritysten kehittämispalvelut

029 502 3643

Kuntien yrityspalvelusetelit

Kainuun kunnilla on tarjolla yrityspalveluseteleitä. Kysy lisätietoja omasta kunnastasi.

Seppo Räisänen-Kajaani

Kajaani

Seppo Räisänen

Yritysneuvoja. Uudet liikeideat, aloittavan yrittäjän palvelut, yritysten rahoitus ja investoinnit, kasvu ja kehittäminen

044 710 0115

Kari Backman-Sotkamo

Sotkamo

Kari Backman

Yritysasiantuntija. Yrityksen perustamis-, rahoitus ja toimitilaneuvonta

044 750 2552

Salla Korhonen-Paltamo

Paltamo

Salla Korhonen

Kehitysjohtaja. Suurhankkeet, toimitilat ja tontit, yleinen neuvonta, hankerahoitukset

044 288 5660

Anu Komulainen

Suomussalmi

Anu Komulainen

Elinvoimakoordinaattori. Aloittavan yrittäjän palvelut, ja yritysten kasvu ja kehittäminen

044 777 3171

Kainuun hankintaneuvontapalvelu

Julkinen toimija yrityksesi asiakkaaksi
Piristä liikevaihtoasi julkisen sektorin asiakkuudella! Julkinen asiakkuus voi nostaa yrityksesi arvoa esimerkiksi omistajanvaihdostilanteessa. Kaupunki, kunta, valtio on usein pitkäaikainen ja luotettava kumppani. Ota tarjouksen laatiminen haltuun!

Hankintaneuvontapalvelu on Kajaanin kaupungin, Kainuun alueen muiden kuntien sekä Kainuun Yrittäjien yhteisesti tarjoama maksuton palvelu kaikille alueen yrityksille, yrittäjille ja yhdistyksille, jotka tarvitsevat apua tarjouksen tekemiseen liittyen.

Kainuun hankintaneuvontapalvelu on osa Suomen Yrittäjien hankintaneuvontapalvelun verkostoa.

Kyösti Kauppinen-Kajaani

Minä autan sinut alkuun!

Kyösti Kauppinen

Hankinta-asiamies. Hankintojen haku ja hakuvahdit, dynaamiset hankinnat, pienhankinnat, tarjouspyynnön sisältö, tarjouspyyntö- ja tarjousprosessit.

044 270 4739

Suomen metsäkeskus

Kiinnostaako yrittäjyys tai jo toimivan yrityksen kehittäminen?

Metsäkeskus tarjoaa käyttöösi asiantuntemusta metsä- ja luontotietoon, metsälainsäädäntöön, metsän- ja luonnonhoitoon, metsiin ja puuhun perustuviin elinkeinoihin sekä metsänomistajuuteen liittyvissä kysymyksissä.  

Saat meiltä

  • henkilökohtaista asiantuntija-apua yritystoimintasi kehittämiseen
  • koulutusta omalle henkilöstöllesi tai asiakkaillesi 
  • metsiin, metsien hyödyntämiseen ja metsänomistukseen liittyvää tietoa yrityksesi tietotarpeisiin.
Sari Juntunen Metsäkeskus

Minä autan sinut alkuun!

Sari Juntunen

Asiakasneuvoja. Metsätalouden tuntemus Kainuussa, Metsään.fi -toimijapalvelun neuvonta ja tuki yrittäjille

044 710 4310

Muutosturva

Työvoiman vähentämiseen, lisäämiseen tai kehittämiseen liittyvissä tilanteissa muutosturvan toimintamallin tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja TE-toimiston tiiviin yhteistyön avulla edistää mahdollisimman joustavaa työstä työhön siirtymistä tai työpaikan säilyttämistä. Yritystoiminnan lopettamisen tilanteessa muutosturva auttaa myös yrittäjään eri vaihtoehtojen kartoittamisessa ja tilanteeseen sopeutumisessa. Ennakoivalla muutosturvalla tilanteisiin etsitään ratkaisuja jo hyvissä ajoin lieventäen muutoksen vaikutuksia.

Jussi Riikonen-TE

Minä autan sinut alkuun!

Jussi Riikonen

Asiantuntija, yrityspalvelu ja muutosturva. Liiketoiminnan kehittäminen, muutosturva, ennakoiva muutosturva ja liiketoiminnan lopettaminen

029 503 9026