Mistä aloittava yritys saa rahoitusta, tukea tai lainaa?

Yritystoiminnnan aloittaminen voi vaatia myös ulkopuolisia rahoittajia. Oman pankin lisäksi on myös monia rahoitusmahdollisuuksia. Tutustu yleisimpiin aloittavan yrityksen rahoituslähteisiin.

Starttiraha

Starttiraha on pikemminkin yrittäjän kuin yrityksen tuki ja sen tarkoitus on turvata uuden yrittäjän toimeentuloa ensimmäisinä kuukausina, jolloin yrityksen tulot voi olla todella tiukassa. Kaikki aloittavat yrittäjät eivät kuitenkaan voi saada starttirahaa.

Maija Granqvist-TE

Minä autan sinut alkuun!

Maija Granqvist

Asiantuntija, yrityspalvelut. Aloittavan yrittäjän neuvonta, starttiraha

029 503 9033

Minä autan sinut alkuun!

Nina Vikkula

Asiantuntija, rekrytointi- ja yrityspalvelut. Rekrytointipalvelut, aloittavan yrittäjän neuvonta ja starttiraha.

029 504 5218

Kehittämis- ja investointitukea

Ely-keskuksen yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen. Kehittämisavustuksen avulla voimme tukea yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.

Maaseutualueella sijaitsevat yritykset voivat hakea yritysrahoitusta toimintansa kehittämiseen ja investointeihin. Perustamistuesta voit saada apua uuden yritystoiminnan käynnistämiseen tai toimivalle yritykselle uuden liiketoiminnan käynnistämiseen.  Voit saada tukea kehittämistoimenpiteisiin, kuten liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen tai kansainvälistymisselvitykseen.

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea muun muassa tuotantotilojen rakentamiseen tai koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Usean yrityksen ns. yritysryhmähankkeissa voidaan mm. rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä sekä tukea matkailua harjoittavien mikroyritysten matkailupalveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä.

Eija Tabell-Jokelainen-ELY

Minä autan sinut alkuun!

Eija Tabell-Jokelainen

Yritysasiantuntija. Investointien ja kehittämistoimenpiteiden rahoitus, yrityksen kehittämisavustus

029 502 3546

Sanna Karjalainen-ELY

Minä autan sinut alkuun!

Sanna Karjalainen

Yritysasiantuntija. Investointien ja kehittämistoimenpiteiden rahoitus, yrityksen kehittämisavustus, matkailu, kaivosteollisuus

029 502 3548

Pauliina Hyyryläinen

Minä autan sinut alkuun!

Pauliina Hyyryläinen

Yritysasiantuntija. Investointien ja kehittämistoimenpiteiden rahoitus, yrityksen kehittämisavustus

0295 023 097

Minä autan sinut alkuun!

Pauli Tervonen

Yritysasiantuntija. Maaseudun yritystuet: investointituki, perustamistuki ja yritysryhmähankkeet.

029 502 3586

Perustamis- ja investointitukea maaseutualueen yrityksille

Kauttamme voi hakea investointitukea aloittaville ja toimiville yrityksille. Haettavissa myös perustamistukea uusille yrityksille ja toimivien yritysten uuden liiketoiminnan käynnistämiseen sekä niihin liittyviin kokeiluihin. Rahoitusta on saatavilla myös yritysten väliseen yhteistyöhön mm. yritysryhmätukena. Neuvomme tukien hakemisessa sekä myönnetyn tuen maksujen hakemisessa.

Oulujärvi LEADER ry:n toiminta-alueena Kajaani lukuun ottamatta ydinkeskustaa, Paltamo, Puolanka ja Vaala.

Elävä Kainuu LEADER ry:n toiminta-alueenamme on Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.

Pirjo Oikarinen-Oulujärvi Leader

Minä autan sinut alkuun!

Pirjo Oikarinen

Toiminnanjohtaja. Leader-yritystuet

040 528 0483

Paula Seppänen

Minä autan sinut alkuun!

Paula Seppänen

Toiminnanjohtaja. Leader-yritystuet

040 156 2210

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun, omistajanvaihdoksiin ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnveran rahoitusneuvonta

Palvelunumero 029 460 2580

Sähköposti: puhelinpalvelu@finnvera.fi

Pankit

Aloittavan yrityksen asiakkuus pankkiin alkaa, kun avaat yrityksellesi pankkitilin. Kun tarvitset ulkopuolista rahoitusta alkuvaiheeseen, kannattaa vertailla eri pankkien palveluita niin löydät yrityksesi kannalta sopivimman kumppanin.