Osaamista, asiantuntijoita ja työvoimaa

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kehittää asiakkaiden tuotteita, palveluita ja prosesseja sekä tekee tarvelähtöisiä, soveltavia tutkimuksia. Lue lisää.

KAMK:n strateginen tavoite on toimintaympäristön osaamisen ja kasvuympäristön kestävä hyödyntäminen sekä kehittäminen jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia edistäen. Kamkn jatkuvan oppimisen edellytysten edistämisestä sekä työelämän erikoistumiskoulutuksista saa lisätietoa: Muuntokoulutukset ja erikoistumiskoulutukset (kamk.fi) Hyvinvoinnin osaamisen alat ovat sosiaali- ja terveysala, liikunta sekä Sports and Leisure Management. Hyvinvoinnin ja osaamisen palveluista työelämälle löydät lisätietoa Palvelut työelämälle – Kajaanin ammattikorkeakoulu (kamk.fi)

Minä autan sinut alkuun!

Mikko Keränen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaja. Hankerahoitusosaaminen, tuote- ja palvelukehitys

044 710 1620

Minä autan sinut alkuun!

Mikko Saari

Kehitysjohtaja. Jatkuva oppiminen, digitaaliset oppimisympäristöt, hyvinvointi

040 641 3419

Kainuun ammattiopisto

Kainuun ammattiopisto tarjoaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille mahdollisuuden osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Yksi keskeinen strateginen tavoite on työelämäyhteistyön vahvistaminen. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti sekä ulkopuolisella että sisäisellä rahoituksella yhdessä työelämän, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. KAO:n hankkeiden rahoittajia ovat mm. Pohjois-Pohjanmaan ELY ESR-hankkeissa, Kainuun ELY, Kainuun Liitto, Opetusministeriö (OKM) ja Opetushallitus (OPH). Kansainvälisyyshankkeissa rahoittaja on pääasiassa OPH:n Suomessa hallinnoima Erasmus+ -ohjelma. Kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa kehitetään uusia opiskelu- ja opetusmateriaaleja ja – käytäntöjä. Kainuun ammattiopiston kansainvälisen toiminnan tavoitteena on antaa opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuus saada kokemuksia toimimisesta kansainvälistyvässä työelämässä.

Anu Kuosmanen-KAO

Minä autan sinut alkuun!

Anu Kuosmanen

Rehtori, Kainuun ammattiopisto

044 797 0828

Kajaanin yliopistokeskus

Kajaanin yliopistokeskus on verkostomallinen tiedeyhteisö, jonka tehtävänä on toiminta-alueensa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämän palveleminen tutkimuksen ja koulutuksen kautta. Yliopistokeskus toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää yliopistojen alueellista vaikuttavuutta. Oulun yliopiston koordinoimassa Kajaanin yliopistokeskuksessa toimivat Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot sovituilla vastuualueilla. Kajaanin yliopistokeskus on Oulun yliopiston erillislaitos.

https://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Cemis -verkosto

CEMIS on mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. CEMIS toteuttaa tutkimus-, kehitys ja innovaatiopalveluita (TKI) yhdessä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Toteuttamiskeinona käytetään pääsääntöisesti yhteisrahoitteisia hankkeita. Lisäksi palveluita tarjotaan yrityskohtaisina toimeksiantoina, teknologia- ja markkinaselvityksinä sekä opinnäytetöinä. CEMISissä on jatkuvasti käynnissä noin 30  RDI-hanketta. CEMISin tarjonta kattaa tuotekehitys-, valmistus- ja käyttövaiheiden kehitys- ja testaustarpeet. Tuotetestauksen lisäksi palvelut mahdollistavat protosarjojen valmistamisen ja testaamisen sekä testitulosten dokumentoinnin. CEMIS Business Development yksikkö (CBD) on teknologian kaupallistamisen ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija CEMISissä. CBD tuottaa laajoja asiantuntijapalvelua ja konsultaatioita CEMIS jäsenille, tutkimus- ja kehitysorganisaatioille, ja yrityksille teknologioiden menestyksekkääseen kaupallistamiseen, liiketoimintamallien innovointiin, sekä markkinatutkimusten toteuttamiseen kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Anas Al Natsheh-KAMK

Minä autan sinut alkuun!

Anas Al Natsheh

Johtava liiketoiminnan kehitysasiantuntija. Teknologioiden ja innovaatioiden kaupallistaminen, teknologialiiketoiminnan ja liiketoimintamallien kehittäminen. Tekoälyn ja digitalisaation hyödyntäminen, sekä TKI-projektien valmistelun tukeminen.

044 710 1228

Minä autan sinut alkuun!

Niina Ahtonen

Elinkeinoelämälähtöinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta mittausteknologioihin ja dataosaamiseen liittyen.

+358 040 0947118