Digipolkuja yrittäjille

Mietitkö miten voisit hyödyntää laadukkaita kuvia ja videoita markkinoinnissasi? Onko sosiaalinen media alkanut kiinnostamaan myyntikanavana? Haluaisitko kenties parantaa ajanhallintataitojasi? Tai muuten vain verkostoitua muiden yrittäjien kanssa? 

Helmikuussa käynnistyi KAMK:n ja Kainuun Yrittäjien yhteishanke, jossa toteutetaan vuoden 2023 aikana Kainuun alueen pienyrityksille koulutuspolkuja, joita on mahdollisuus vielä täydentää yrityskohtaisilla asiantuntijapäivillä! Hanke järjestää myös klubitoimintaa yrittäjille! 

Hanke tarjoaa koulutuspolkuja seuraavista teemoista:

  1. Sisällöntuotannon polku, jossa treenataan myyvien tekstien luomista sekä kuvien ja videoiden hyödyntämistä sähköisissä kanavissa.
  2. Asiakkuuksien polku, missä keskitytään hakukone löydettävyyteen, sähköisen markkinoinnin ja etäpalveluiden kehittämiseen, sekä siihen, miten sosiaalista mediaa ja nettisivuja voi hyödyntää myyntikanavana.
  3. Johtajuuden ja vastuullisuuden polulla tutustutaan mitä yrityksen vastuullisuus pitää sisällään, ja miten sitä voisi paremmin tuoda yritystoiminassa esille. Polulla tarkastellaan myös itsensä johtamista ja ajanhallintakeinoja, joiden kautta voidaan parantaa muun muassa tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Tutustu hankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tule mukaan!

Lisätiedot www.kamk.fi/digipolkuja

Tulevat koulutukset yrityksille ja yrittäjille

  1. 8.8.2023: Kameran takaa eturiviin – profiilikuvauksen koulutus yrittäjille
  2. 17.8.2023: Sisällöntuotannon koulutuspolku
  3. 24.8.2023: Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet kunnissa
  4. 26.9.2023: Johtajuuden ja vastuullisuuden koulutuspolku
Johanna Takanen-KAMK

Minä autan sinut alkuun!

Johanna Takanen

Projektipäällikkö, Digipolkuja yrittäjille -hanke ja Koodeja Naisyrittäjyyteen -hanke

044 710 1127

Olli Isoranta-KAMK

Minä autan sinut alkuun!

Olli Isoranta

Projektiasiantuntija, Digipolkuja yrittäjille -hanke

044 551 3842

Minä autan sinut alkuun!

Katri Roininen

Projektiasiantuntija. Hankinnat Kainuussa haltuun HAKA -hanke. Digipolkuja yrittäjille -hanke.

044 728 7102

Kajaanin kampus 2025

Kajaanin kampus 2025 kehittämistyön tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet kohdistuvat Kajaanissa toisen- ja korkea-asteen koulutukseen, yritysyhteistyöhön sekä Kajaanin Vimpelinlaakson ja Vuorikadun kampusalueiden rakenteelliseen ja toiminnalliseen kehittämiseen. Kajaanin kampusalueelle luodaan kehittämistyön aikana houkuttelevia ja kilpailukykyisiä oppimis- ja työympäristöjä, jotka tukevat aktiivista oppimista, teknologian hyödyntämistä ja yhteisöllisyyttä.  

Lisätietoja toiminnasta:
https://www.kajaani.fi/kasvatus-ja-koulutus/kajaanin-kampus/ 

Minä autan sinut alkuun!

Veera Valtanen

Projektipäällikkö, Kajaanin kampus 2025- kehittämishanke

+358 40 152 7348

Koodeja Naisyrittäjyyteen – Älykkäät ratkaisut naisyrittäjyyden tukena

Koodeja Naisyrittäjyyteen -hankkeen tarjoamissa koulutuksissa pääset tutustumaan digitaalisiin, älykkäisiin ratkaisuihin, joiden avulla voit kehittää liiketoimintaasi. Mentorointiohjelma sekä verkostoitumistilaisuudet yhdistävät eri vaiheissa olevia naisyrittäjiä jakamaan ja kertomaan kokemuksistaan.

Tutustu hankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tule mukaan! Hanke päättyy 31.10.23.

Johanna Takanen-KAMK

Minä autan sinut alkuun!

Johanna Takanen

Projektipäällikkö, Digipolkuja yrittäjille -hanke ja Koodeja Naisyrittäjyyteen -hanke

044 710 1127

Kainuun vierailijakonsepti – MADE IN KAINUU

Kainuulaisissa yrityksissä ja organisaatioissa käy vuosittain satoja kotimaisia ja ulkomaisia vaikuttajia ja vierailijoita, joille on tärkeää tarjota onnistunut vierailukokemus Kainuussa. Omakohtainen, positiivinen kokemus maakunnasta edistää tunnettuutta ja imagoa, yhteistyön syntymistä, ja tätä kautta rahoituksien ja investointien saamista Kainuuseen.    

Kainuun Yrittäjät ja Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy toteuttavat yhdessä Kainuun vierailijakonseptin ja palvelualustan rakentaminen, KARA-hanketta, jossa päätavoitteena on kainuulaisiin yrityksiin ja organisaatioihin tapahtuvan vierailijakonseptin kehittäminen. Hankkeessa toteutetaan koko Kainuun yritys- ja toimijaverkostoa palveleva käyttöalusta yritysvierailutuotteineen ja -kohteineen digitaalisesti varattaviksi onnistuneen ja mieleenpainuvan Kainuu-kokemuksen järjestämiseksi vierailujen yhteydessä.  

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 336 191 €. Hanketta rahoittavat Kainuun Liitto, React-EU EAKR-toimenpiteet (79,50 %), Kajaanin kaupunki, Sotkamon ja Hyrynsalmen kunnat (2,47 %), yksityinen rahoitus (14,85 %, 3,18 %).  Hanketta toteutetaan ajalla 1.6.2021- 31.8.2023. 

Tutustu Made in Kainuu -palvelualustaan ja ilmoittaudu mukaan!

Minä autan sinut alkuun!

Katri Roininen

Projektiasiantuntija. Hankinnat Kainuussa haltuun HAKA -hanke. Digipolkuja yrittäjille -hanke.

044 728 7102