Kajaanin kampus 2025

Kajaanin kampus 2025 kehittämistyön tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet kohdistuvat Kajaanissa toisen- ja korkea-asteen koulutukseen, yritysyhteistyöhön sekä Kajaanin Vimpelinlaakson ja Vuorikadun kampusalueiden rakenteelliseen ja toiminnalliseen kehittämiseen. Kajaanin kampusalueelle luodaan kehittämistyön aikana houkuttelevia ja kilpailukykyisiä oppimis- ja työympäristöjä, jotka tukevat aktiivista oppimista, teknologian hyödyntämistä ja yhteisöllisyyttä.  

Lisätietoja toiminnasta:
https://www.kajaani.fi/kasvatus-ja-koulutus/kajaanin-kampus/ 

Minä autan sinut alkuun!

Veera Valtanen

Projektipäällikkö, Kajaanin kampus 2025- kehittämishanke

+358 40 152 7348