TäsmäKoulutus ja Muuntokoulutus

TE-toimiston tarjoama TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. Koulutuksen kesto on tapauskohtaista (väh. 10 päivää) ja koulutusohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Pentti Hyypijev-TE

Koko Kainuu

Pentti Hyypijev

Asiantuntija, yrityspalvelut. Yhteishankintakoulutukset: TäsmäKoulutus, MuutosKoulutus, RekryKoulutus

029 503 9031

Kainuun Digitie – Kainuun yritysten digitaalisuuden kehittäminen

Kainuun Digitie -hankkeessa nostetaan kainuulaisten yritysten ja niiden henkilöstön digitaalisen osaamisen tasoa ja kehitetään konkreettisesti yritysten liiketoimintaa, johtamista ja henkilöstökäytäntöjä. Toimintatapoja ja -menetelmiä uudistamalla kehitetään samalla yritysten tuottavuutta. Työtapojen ja -menetelmien kehittämisen myötä vaikutetaan yritysten henkilöstön hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Tarjoamme yrityksille koulutuksia ja tapahtumia digitalisaatiosta sekä yrityskohtaisia kartoituksia omasta digitalisaation tilanteesta, tarpeista ja tavoitteista. Teemme yrityksen kanssa yhdessä yritykselle digitalisaation kehittämissuunnitelmaa ja voimme auttaa yritystä yrityskohtaisissa toimenpiteissä tukemalla niitä mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden käytössä. Tuki yrityksille on 50-70 % (mikroyrityksillä 70 %) kokonaiskustannuksesta.

Ari Kainulainen-KAMK

Minä autan sinut alkuun!

Ari Kainulainen

Projektipäällikkö, Kainuu Digitie -hanke. Yritysten digitaalisuuden kehittäminen, yritysten kehittäminen, hankesuunnittelu

044 551 4565

Minä autan sinut alkuun!

Ritvaleena Leinonen

Koordinaattori. Yritysten digitaalisuuden kehittäminen. Toimialarajaton synergiaetujen hyödyntäminen ja edunvalvonta. Kivi- ja kaivannaisteollisuus.

044 551 3830

Kainuulaisten yritysten työhyvinvoinnin edistäminen (KYTE) -hanke

Hankkeessa tuotetaan mitattua tietoa mikro- ja pk-yritysten työelämän laadusta. Mittaustuloksiin perustuvat valmennukset ja koulutukset parantavat yrittäjien ja henkilöstön työhyvinvointia, yritysten liiketoimintavalmiuksia muuttuvassa toimintaympäristössä ja johtamisosaamista. Hanke tarjoaa palveluja Ristijärven, Paltamon ja Kuhmon kuntien alueella toimiville kunnille.

Anu Piirainen-KAMK

Minä autan sinut alkuun!

Anu Piirainen

Suunnittelija. Jatkuva oppiminen (sosiaali- ja terveysala), hyvinvointi, Green Care, palvelujen kehittäminen.

044 710 1395

Hankeaika: 1.10.2021 – 28.2.2023 (ESR, React-EU)

Koodeja Naisyrittäjyyteen – Älykkäät ratkaisut naisyrittäjyyden tukena

Koodeja Naisyrittäjyyteen -hankkeen tarjoamissa koulutuksissa pääset tutustumaan digitaalisiin, älykkäisiin ratkaisuihin, joiden avulla voit kehittää liiketoimintaasi. Mentorointiohjelma sekä verkostoitumistilaisuudet yhdistävät eri vaiheissa olevia naisyrittäjiä jakamaan ja kertomaan kokemuksistaan. Tutustu hankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tule mukaan!

Johanna Takanen-KAMK

Minä autan sinut alkuun!

Johanna Takanen

Projektipäällikkö, Koodeja Naisyrittäjyyteen -hanke. Älykkäät ratkaisut, digitaaliset ratkaisut, liiketoiminnan kehittäminen, naisyrittäjät, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, mentorointi

044 710 1127