TäsmäKoulutus ja Muuntokoulutus

TE-toimiston tarjoama TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. Koulutuksen kesto on tapauskohtaista (väh. 10 päivää) ja koulutusohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Pentti Hyypijev-TE

Minä autan sinut alkuun!

Pentti Hyypijev

Asiantuntija, yrityspalvelut. Yhteishankintakoulutukset: TäsmäKoulutus, MuutosKoulutus, RekryKoulutus

029 503 9031

Kainuulaisten yritysten työhyvinvoinnin edistäminen (KYTE) -hanke

Hankkeessa tuotetaan mitattua tietoa mikro- ja pk-yritysten työelämän laadusta. Mittaustuloksiin perustuvat valmennukset ja koulutukset parantavat yrittäjien ja henkilöstön työhyvinvointia, yritysten liiketoimintavalmiuksia muuttuvassa toimintaympäristössä ja johtamisosaamista. Hanke tarjoaa palveluja Ristijärven, Paltamon ja Kuhmon kuntien alueella toimiville kunnille.

Hankeaika: 1.10.2021 – 28.2.2023 (ESR, React-EU)

Minä autan sinut alkuun!

Elina Kiviaho

Projektipäällikkö, KYTE-hanke

040 190 4988

Koodeja Naisyrittäjyyteen – Älykkäät ratkaisut naisyrittäjyyden tukena

Koodeja Naisyrittäjyyteen -hankkeen tarjoamissa koulutuksissa pääset tutustumaan digitaalisiin, älykkäisiin ratkaisuihin, joiden avulla voit kehittää liiketoimintaasi. Mentorointiohjelma sekä verkostoitumistilaisuudet yhdistävät eri vaiheissa olevia naisyrittäjiä jakamaan ja kertomaan kokemuksistaan. Tutustu hankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tule mukaan!

Johanna Takanen-KAMK

Minä autan sinut alkuun!

Johanna Takanen

Projektipäällikkö, Digipolkuja yrittäjille -hanke ja Koodeja Naisyrittäjyyteen -hanke

044 710 1127

YKKIO – Yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen innovaatio-osaamisella

Onko sinulla halua kasvattaa ja kehittää yritystäsi? Onko sinulla halua kehittää omaa tai henkilöstösi osaamista?

TKI-toiminta on keskeisimpiä yrityksen liiketoiminnan kehittymisen avaintekijöitä, mutta usealla yrityksellä on suuria haasteita TKI-toiminnan suunnitelmallisessa toteuttamisessa. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa yritysten liiketoiminnan kehittyminen vahvistamalla yritysten TKI-toiminnan osaamista. Osaamista vahvistetaan tarjoamalla yrityksille koulutusta liiketoimintamahdollisuuksien analysoinnissa, innovaatiotoiminnassa sekä TKI-hankkeiden suunnittelussa ja johtamisessa. Koulutuskokonaisuus on jaettu teemoittain pienempiin osiin ja halutessasi voit osallistua vain tarvettasi vastaavaan osioon. Räätälöimme kunkin osion sisältöä ja painotuksia osallistujien tarpeiden mukaisiksi.

Kainuun ja Koillismaan mikro- ja pk-yrityksille suunnatussa hankkeessa vahvistetaan yritysten TKI-kyvykkyyttä. Lue lisätietoja hankkeesta täältä.

Minä autan sinut alkuun!

Tommi Kyllönen

Projektipäällikkö, YKKIO – Yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen innovaatio-osaamisella -hanke

040 154 3826