Miten pääsen alkuun?


Pohdi, millaista osaamista tulevalta työntekijältä vaaditaan, millainen budjetti rekrytointiin varataan sekä millaisella aikataululla rekrytointi aiotaan suorittaa. Kansainvälisessä rekrytoinnissa on myös hyvä pohtia, kohdennetaanko rekrytointia EU-/ETA-maihin, kolmansiin maihin vai näihin kaikkiin. Työnantajan velvollisuutena on varmistaa uuden työntekijän ammatinharjoittamisoikeus työsuhteen alussa. Suomessa joidenkin ammattien harjoittamiseen tarvitaan viranomaisen ammattipätevyyden tunnustaminen, ammattioikeuden laillistus tai nimikesuojauksen rekisteröinti. Rekrytointiyritykset tarjoavat palveluita rekrytointiprosessin eri vaiheisiin. Organisaatio voi jättää koko rekrytointiprosessin alan asiantuntijoiden hoidettavaksi. Useat henkilöstövuokrausfirmat toteuttavat kansainvälisiä rekrytointeja tukevia toimenpiteitä ulkomailla myös kolmansissa maissa.

Kansainvälisen rekrytoinnin palvelupolku

Teemu Ahtonen-TE

Koko Kainuu

Teemu Ahtonen

Asiantuntija, yrityspalvelut ja EURES-palvelut. Kansainvälinen rekrytointi

029 504 3105

Mari Möttönen-ELY

Koko Kainuu

Mari Möttönen

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori. Yrityksen kansainvälistymisneuvonta, kansainvälistymisen rahoitus, Team Finland -palvelut, kv-osaajan rekrytointi

029 502 3570

Work in Finland -kansainvälisen rekrytoinnin valtakunnallinen työnantajaneuvonta tarjoaa työnantajille yleistason neuvontaa kansainvälisen rekrytoinnin eri vaiheisiin ma-pe klo 9-12 numerossa +358 295016770 (pvm/mpm).

Kansainvälisen rekrytoinnin opas

Työsopimus

Kansainvälisissä rekrytointitilanteissa työsopimus tulee tehdä kielellä, jota kumpikin osapuoli ymmärtää. Kansainvälisessä rekrytoinnissa tämä tarkoittaa käytännössä usein englantia. Työntekijä tarvitsee allekirjoitetun työsopimuksen ennen oleskeluluvan hakemista

Toimeentulo työstä

Kun EU-/ETA-maiden ulkopuolelta saapunut työntekijä hakee oleskelulupaa kokoaikaiseen työhön, palkan on oltava vähintään sen työehtosopimuksen mukainen, jota työsuhteeseen sovelletaan. Jos työehtosopimusta ei ole tai työntekijä on osa-aikatyössä, bruttopalkan on oltava vuonna 2021 vähintään 1
252 euroa kuukaudessa. EU-kansalaiselta ei vaadita toimeentuloedellytystä. Toimeentuloedellytys vaihtelee oleskelulupatyypin mukaan. Erityisasiantuntijan oleskelulupaa ja EU:n sinistä korttia hakevilta edellytetään keskimääräistä korkeampaa palkkaa. Suomessa palkka määräytyy yleensä työehtosopimuksen mukaan. Silloin kun alalla ei ole työehtosopimusta, tulee palkasta sopia työntekijän kanssa. Palkkaa ei voida määritellä kansainvälisenkään työntekijän kohdalla
esimerkiksi hänen alkuperäisen kotimaansa palkkatason mukaan. Työsopimus on hyvä käydä työntekijän kanssa perusteellisesti läpi, jotta koeaikakäytännöt, työehdot ja muut suomalaiset työsopimukselliset seikat tulevat ymmärretyksi. Työsuhdeneuvontaa annetaan työsuojeluviranomaisten valtakunnallisessa puhelinneuvonnassa numerossa 0295 016 620 (ma-pe 9–15).

Oleskelulupa

Mikäli työntekijä saapuu EU-/ETA-maiden ulkopuolelta, ohjaa työntekijäsi hakemaan oleskelulupaa. Oleskelulupaa kannattaa hakea, ennen kuin työntekijä saapuu Suomeen. Neuvo työntekijää jättämään hakemus verkkopalvelu Enter Finlandissa (enterfinland.fi). Jos työntekijä ei voi käyttää Enter Finlandia, voi oleskelulupaa hakea myös paperihakemuksella. Paperilomake löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta. Jos työntekijä hakee oleskelulupaa verkossa, voit täydentää työntekijän hakemukseen tiedot työstä ja yrityksestäsi työnantajan Enter Finland -palvelussa. Työntekijän oleskelulupahakemuksen liitteeksi tarvitaan TEM054-lomake, jonka työnantaja täyttää ja allekirjoittaa. Työnantajana voit toimittaa tiedot työstä ja yrityksestä itse, sekä seurata hakemuksen kulkua suoraan Enter Finland -palvelun kautta. Jos et voi käyttää työnantajan Enter Finland -verkkopalvelua, täytä TEM054 -paperilomake. Lomake löytyy
TE-palveluiden sivuilta. Toimita lomake sekä liitteet työntekijälle, joka liittää ne hakemukseensa. Mikäli työntekijä saapuu EU-/ETA-maista, hän ei tarvitse oleskelulupaa. Hänen on kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa Suomeen saapumisestaan rekisteröitävä oleskeluoikeutensa maahanmuuttovirastoon.
Maahanmuuttovirasto palvelee työnantajia oleskelulupiin liittyvissä asioissa. Työnantajien palvelunumero 0295 419 601 vastaa joka arkipäivä klo 8:30-12:00.

Työsuhde alkaa ja työntekijän asettautuminen Kainuuseen

Työntekijä voi aloittaa työnteon heti, kun hän saa myönteisen oleskelulupapäätöksen, mikäli hän saapuu EU-/ETA-maiden ulkopuolelta. EU:n kansalainen voi aloittaa työnteon välittömästi. Ulkomaalainen työntekijä on hyvä ohjata paikalliseen Digi- ja väestötietovirastoon hakemaan henkilötunnusta mahdollisimman pian muuton jälkeen. Tällöin hän rekisteröityy myös uuteen kotikuntaansa. Henkilötunnus tarvitaan palkanmaksuun. Työntekijä voi pyytää henkilötunnuksen myös verotoimistosta, mikäli hänellä on osoite Suomessa. Ulkomaalaisen työntekijän perehdyttäminen on tärkeää, sillä Suomen työkulttuuri voi poiketa merkittävästi hänen kotimaansa työkulttuurista. Perehdytyksen voi aloittaa jo silloin, kun työntekijä odottaa oleskelulupaa. On hyvä kertoa työstä, työyhteisöstä ja työpaikan käytännöistä. Työntekijän suomen kielen opiskelua on myös hyvä tukea, sillä kielitaito helpottaa kotoutumista ja
juurtumista alueelle. Kajaanin kaupungin kansainvälisissä palveluissa on tarjolla ulkomaalaisten työntekijöiden kotoutumiseen suunnattuja asettautumispalveluita. Palvelut tukevat työntekijän integroitumista Kainuuseen antamalla ohjeita ja neuvoja arjen asioissa ja ohjaamalla työntekijän
asianmukaisiin viranomaispalveluihin. Työnantaja voi ohjata työntekijänsä asettautumispalveluiden piiriin jo ennen kuin työntekijä muuttaa Kainuuseen tai sen jälkeen.

Kajaanin International Info auttaa kainuulaisia työnantajia kansainväliseen rekrytointiin liittyvissä asioissa rekrytoinnin eri vaiheista työntekijän asettautumiseen Kainuussa.

Paikallisten asettautumispalveluiden lisäksi pk-yritykset voivat saada tukea myös valtakunnallisesti. Kokka kohti Suomea -hanke on avannut Kansainvälisistä osaajista kasvua -asettautumispalvelukokonaisuuden. Lisätietoja: www.kohtisuomea.fi

Auta uutta työntekijääsi tuntemaan olonsa kotoisaksi Kainuussa -esite

Mitä ulkomaalaisen työntekijän rekrytointi maksaa?


Työnantaja voi itse määritellä, kuinka paljon kansainväliseen rekrytointiin on valmis budjetoimaan varoja. Työnantaja voi esimerkiksi osallistua työntekijän oleskeluluvista aiheutuviin kustannuksiin, työntekijän muutosta ja Suomeen matkustamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä työntekijän perheen oleskeluluvista aiheutuviin kustannuksiin. EU-/ETA-maista tulevat työntekijät voivat hakea etukäteen EURES-verkostolta TMS-tukea (Targeted
Mobility Scheme), joka kattaa työntekijälle mahdolliset muutosta aiheutuvat matkustuskustannukset. Lisäksi Pk-yritykset voivat hakea EURES-verkostolta liikkuvuuden tukea.


Lisätietoja

Teemu Ahtonen-TE

Koko Kainuu

Teemu Ahtonen

Asiantuntija, yrityspalvelut ja EURES-palvelut. Kansainvälinen rekrytointi

029 504 3105


Työnantaja voi myös käyttää yksityisiä palveluntarjoajia rekrytoinnin ja työntekijän Suomeen asettautumisen tueksi. Tällöin työnantaja voi ostaa erilaisia palveluita tai ulkoistaa rekrytoinnin koko prosessin ulkoiselle palveluntarjoajalle. Hinnat vaihtelevat palveluntarjoajan ja palvelutarpeen mukaan.

Aito kansainvälisyys löytyy läheltä! Hyödynnä alueellista kansainvälistä osaamista!

Kajaanin ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteinen hanke ”Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen” (KOTKA) auttaa yrityksiä löytämään osaavia kansainvälisiä tekijöitä mm. yrityksen kansainvälistymisen, myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen tai työntekijöiden hyvinvoinnin tueksi!

KAMKissa neljässä englanninkielisessä koulutuksessa (International Business, Esports Business, Sports and Leisure Management ja Tourism) opiskelee noin 200 ulkomaalaista tulevaa ammattilaista yli 40 maasta.

KAMKin kansainväliset opiskelijat voivat tarjota organisaatiosi käyttöön osaamistaan, kielitaitoaan ja verkostojaan. Lisäksi kansainvälinen opiskelija voi tuoda työyhteisöön uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisumalleja, sekä tuulahduksen käytännön kansainvälisyyttä jokapäiväiseen toimintaan. Opiskelijan ottaminen organisaatioon auttaa laajentamaan työntekijöiden kielitaitoa, edistää kulttuuritietoisuutta sekä suvaitsevaisuutta. Monikulttuurinen yritys nähdään usein houkuttelevana työpaikkana, joten kansainvälisen opiskelijan palkkaaminen voi myös parantaa yrityksesi imagoa.

Tarjoamalla kansainvälisille opiskelijoille erilaisia projekteja, osa-aikatöitä, harjoittelupaikkoja tai opinnäytetyöaiheita, yrityksesi voi hyödyntää kohdemaatuntemusta, kielitaitoa, kansainvälisiä kontakteja, verkostoja ja muuta osaamista paikallisesti, helposti ja ilman suuria investointeja!

Lue lisää

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen Kainuuseen -hanke (ESR)

Projektipäällikkö Kirsi Sievers, puh. 044 7101 616, kirsi.sievers@kamk.fi    

Projektiasiantuntija Irna Imamovic-Tokalic, puh. 040 569 2241, irna.imamovic-tokalic@kamk.fi

Kansainvälisiä opiskelijoita