Piristä myyntiäsi julkisilla hankinnoilla

Kainuun hankintaneuvontapalvelu

Julkinen toimija yrityksesi asiaakkaksi!

Piristä liikevaihtoasi julkisen sektorin asiakkuudella! Julkinen asiakkuus voi nostaa yrityksesi arvoa esimerkiksi omistajanvaihdostilanteessa. Kaupunki, kunta, valtio on usein pitkäaikainen ja luotattava kumppani. Ota tarjouksen laatiminen haltuun!

Hankintaneuvontapalvelu on Kajaanin kaupungin, Kainuun alueen muiden kuntien sekä Kainuun Yrittäjien yhteisesti tarjoama maksuton palvelu kaikille alueen yrityksille, yrittäjille ja yhdistyksille, jotka tarvitsevat apua tarjouksen tekemiseen liittyen.

Avustamme sinua tarjouspyyntöjen löytämisessä, tarjousten laatimisessa, sähköisten hankintajärjestelmien käyttämisessä sekä hakuvahtien teossa.

Kainuun hankintaneuvontapalvelu on osa Suomen Yrittäjien hankintaneuvontapalvelun verkostoa.

Kyösti Kauppinen-Kajaani

Minä autan sinut alkuun!

Kyösti Kauppinen

Hankinta-asiamies. Hankintojen haku ja hakuvahdit, dynaamiset hankinnat, pienhankinnat, tarjouspyynnön sisältö, tarjouspyyntö- ja tarjousprosessit.

044 270 4739

Hankinnat Kainuussa haltuun -hanke (HAKA)

Hankkeessa edistetään kainuulaisten mikro- ja pk-yritysten valmiutta ja osaamista julkisten hankintojen tarjoajana. Näin yritykset pystyvät nostamaan tuotteiden ja palveluiden laatua ja volyymia. Samalla vahvistetaan paikallisen elinkeinoelämän kilpailukykyä, elinvoimaa ja yrittäjyyttä.

Hankkeessa aktivoidaan ja annetaan valmiuksia yrityksille ja julkisorganisaatioille kehittää pitkäjänteisesti hankintaosaamista ja markkinavuoropuhelua järjestämällä keskustelutilaisuuksia, webinaareja, työpajoja sekä yritysvierailuja.

Hankkeessa tehdään myös kumppanitarjotin BusinessKainuu-sivustolle, jonne yritykset tai yritysryhmät vievät tuotteitaan ja palveluitaan. Tavoitteena on, että vähintään 50 kainuulaista yritystä tuo palvelunsa sivustolle.

Menneet koulutukset ja niiden materiaalit

27.4.2023 Löydä julkiset kilpailutukset ja niiden bisnesmahdollisuudet! (Webinaarityöpajan materiaali)

9.5.2023 Miten varmistan, että pk-yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin?
Webinaari toteutettiin yhteistyössä Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan Yrittäjien kanssa.

11.5.2023 Yritysten hankintaosaamisen vahvistaminen – Tavoitteena laadukas tarjous (Koulutuksen materiaali ja tallenne alla)

16.5.2023 Julkisen hankkijan osaamisen vahvistaminen – Tavoitteena laadukas tarjouspyyntö (Koulutuksen materiaali)

25.5.2023 Standardivaatimukset julkisissa hankinnoissa (Koulutuksen materiaali)

31.5.2023 Markkinavuoropuhelun vahvistaminen tilaajien ja tarjoajien välillä – käytännöt ja toimintamallit (Koulutuksen materiaali)

5.9.2023 Business Kainuu Foorumin klinikka: Ennakointi julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa sekä markkinavuoropuhelun merkitys tarjoajille ja hankintayksiköille (materiaali)

14.9.2023 Tartu uusiin asiakkaisiin: ota julkiset hankinnat haltuun (Koulutuksen materiaali)
Webinaari toteutettiin yhteistyössä Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan Yrittäjien kanssa.

Tutustu tarkemmin hankkeen menneisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin!


Minä autan sinut alkuun!

Katri Roininen

Projektiasiantuntija. Hankinnat Kainuussa haltuun HAKA -hanke. Digipolkuja yrittäjille -hanke.

044 728 7102

Minä autan sinut alkuun!

Marisanna Jarva

Projektipäällikkö. Hankinnat Kainuussa haltuun, HAKA-hanke.

+358 40 517 0224

Hankkeen tarkempi esittely.

Hankkeen toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulu yhdessa Kainuun Yrittäjien kanssa. Mukana hankkeessa ovat rahoituksella myös kaikki Kainuun kunnat. Hankkeen budjetti on 145 706 € ja hanke toteutetaan 1.9.2022- 31.12.2023.

Hyödyllisiä linkkejä julkisista hankinnoista kiinnostuneille yrittäjille

  • Hankinnat.fi – Yleistä tietoa pienhankinnoista sekä muista julkisista hankinnoista
  • Hankintailmoitukset.fi eli HILMA – Kansalliset- ja EU-tason hankintailmoitukset, markkinakartoitukset sekä jälki-ilmoitukset. Myös Hilmaan saa tehtyä maksuttoman hakuvahdin!
  • Tarjouspalvelu – Tarjousten tekeminen pienhankintoihin, kansallisiin hankintoihin sekä EU-hankintoihin
  • Hankintakalenteri – Tulevat kilpailutukset ja menneiden kilpailutusten hankintapäätökset
  • Luotettava kumppani -palvelu – Tilaajavastuulain mukaisten liitteiden ylläpitorekisteri (maksullinen)