Hyötyisikö yrityksesi tutkimusyhteistyöstä tai oletteko kiinnostuneet hyödyntämään tutkimustuloksia liiketoiminnan kehittämisessä? Tarvitsetko tukea ongelmanratkaisussa, ideoinnissa tai innovoinnissa? Tutkimusyhteistyö tuottaa yrityksille hyödyllistä tietoa tai mahdollisuuden uusiin avauksiin, yhteistyöverkostoihin tai täysin uuteen liiketoimintaan. Yritys voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä alueen monipuolisia TKI-palveluita. Yhteistyö voi käynnistyä pienestä projektista mutta kasvaa pitkäjänteiseksi kumppanuudeksi.

Käynnissä olevat yrityksen kehittämisen hankkeet löydät täältä.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK)

KAMK tuottaa palveluita niin alueellisiin kuin kansainvälisiinkin tarpeisiin. Palvelujen tuottamisemme perustuu asiantuntijoiden rautaiseen ammattitaitoon ja monipuolisen laboratorioidemme laitteistoon. Valmiiden palvelutuotteiden lisäksi KAMK rakentaa räätälöityjä palvelukokonaisuuksia.

KAMKin kehittämistoiminnassa on mukana kaikkiaan 100 asiantuntijaa. Lisäksi käytettävissä työhön ovat opiskelijat, jotka voivat osallistua yrityksen kehittämiseen opinnäytetöiden, projektien tai harjoitteluiden kautta.  Lue lisää opiskelijoiden kanssa tehtävistä projekteista.

Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kehittää asiakkaiden tuotteita, palveluita ja prosesseja sekä tekee tarvelähtöisiä, soveltavia tutkimuksia. Lisätietoa: https://www.kamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys

Minä autan sinut alkuun!

Mikko Keränen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaja. Hankerahoitusosaaminen, tuote- ja palvelukehitys

044 710 1620

CEMIS, Kajaanin ammattikorkeakoulu

CEMIS on mittausteknologiaan, mittauksiin ja dataosaamiseen erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus, johon kuuluvat Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö, Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö Vuokatissa, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VTT ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. CEMISin painopistealat ovat biotalous, kaivannaisteollisuus, kiertotalous, urheilu ja liikunta sekä terveys ja hyvinvointi.

CEMISin toteuttaa yrityslähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa yhteisrahoitteisina projekteina ja yksittäisinä toimeksiantoina. CEMISin tarjonta kattaa tuotekehitys-, valmistus- ja käyttövaiheiden kehitys- ja testaustarpeet. Tuotetestauksen lisäksi palvelut mahdollistavat protosarjojen valmistamisen ja testaamisen sekä testitulosten dokumentoinnin.

CEMIS tarjoaa tukea myös digitalisaation tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnan tueksi sekä markkinalähtöisten TKI-projektien valmisteluun ja johtamiseen.

Lisätietoja: www.cemis.fi

Minä autan sinut alkuun!

Niina Ahtonen

Elinkeinoelämälähtöinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta mittausteknologioihin ja dataosaamiseen liittyen.

+358 040 0947118

Kajaanin yliopistokeskus

Kajaanin yliopistokeskus on verkostomallinen tiedeyhteisö, jonka tehtävänä on toiminta-alueensa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämän palveleminen tutkimuksen ja koulutuksen kautta. Oulun yliopiston koordinoimassa Kajaanin yliopistokeskuksessa toimivat Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot sovituilla vastuualueilla. Kajaanin yliopistokeskus on Oulun yliopiston erillislaitos.

https://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

TKI-palvelut yrityksille, oppilaitoksille ja TKI -organisaatioille

Optisen mittaustekniikan asiantuntijapalvelut

Kuvantavan mittaustekniikan asiantuntijapalvelut

Sähkökemiallisten ja optisten sensorien tutkimus

Soluviljelyt ja mikrobitutkimus

Elintarviketutkimus ja biomassojen prosessointi

Bioenergia

Paperin ja sellun tutkimus

Ympäristömittauksen tutkimus

Projektipalvelut

Tietojärjestelmät ja langattomat sensoriverkot

Mittaus-, ohjaus- ja konenäköjärjestelmien kehitys/testaus (mekaniikka, elektroniikka, ohjelmistot)

Hienomekaniikan konepajapalvelut

Laboratorioanalyysit ja mittaukset yrityksille, oppilaitoksille ja TKI-organisaatioille

Elintarvikkeiden analytiikka: mm. fenoliset yhdisteet, rasvahapot, proteiinit

Mikrobianalytiikkaa (bakteerien kokonaismäärät: elävät/kuolleet)

Paperimassan ja paperin testaukset

Canadian freeness, sakeus, kuiva-aine, tuhka, pH, johtokyky, kiintoaine, varaustila

Ilmanläpäisevyys, karheus

Metallimääritykset AAS, taitekerroin, pH, johtokyky, CODMn, KMnO4

Viskositeetin mittaus

Kosteuspitoisuuden määritys

Hehkutusjäännöksen mittaus

Kromatografiset menetelmät (HPLC-DAD/MSD/FD, GC-FID/MSD)

Ionianalytiikka (CE), esim. sulfaatti, kloridi, ammonium

Gravimetriset menetelmät

Virtaussytometrimittaukset

Näkyvän valon- ja fluoresenssimikroskopia

Fluorometri- ja spektrofotometrimittaukset (UV/VIS – MIR – NIR)  

Näytteiden käsittely erilaisilla laboratoriotekniikoilla

Mittaustekniikan yksikkö – MITY

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY) on mittaustekniikkaan keskittynyt yksikkö, joka perustettiin vuonna 2011 yhdistämällä Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan ja analytiikan toiminnot. Yksikkö toimii kahdella sovellusalueella: cleantech sekä terveys ja hyvinvointi. Mittaustekniikan yksikössä toimii noin 40 korkeasti koulutettua tutkijaa ja mittaustekniikan ja analytiikan ammattilaista.

Analyysipalvelut yrityksille

Yhteyshenkilöt

Pekka Kilpeläinen

Pekka Kilpeläinen

Tutkimuspäällikkö, Ph.D. Terveys ja hyvinvointi -tutkimuksen vetäjä

029 448 8111

Jarkko Räty

Jarkko Räty

Tutkimuspäällikkö, Ph.D. Cleantech-tutkimuksen vetäjä

029 448 4638

Veijo Sutinen

Veijo Sutinen

Laboratorio insinööri, Lic.Sc. (Tech.)

029 448 8364