Hyötyisikö yrityksesi tutkimusyhteistyöstä tai oletteko kiinnostuneet hyödyntämään tutkimustuloksia liiketoiminnan kehittämisessä? Tarvitsetko tukea ongelmanratkaisussa, ideoinnissa tai innovoinnissa? Tutkimusyhteistyö tuottaa yrityksille hyödyllistä tietoa tai mahdollisuuden uusiin avauksiin, yhteistyöverkostoihin tai täysin uuteen liiketoimintaan. Yritys voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä alueen monipuolisia TKI-palveluita. Yhteistyö voi käynnistyä pienestä projektista mutta kasvaa pitkäjänteiseksi kumppanuudeksi.

Käynnissä olevat yrityksen kehittämisen hankkeet löydät täältä.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK)

KAMK tuottaa palveluita niin alueellisiin kuin kansainvälisiinkin tarpeisiin eri vahvuusaloillamme, joista lisää alla olevasta linkistä. Palvelujen tuottamisemme perustuu asiantuntijoidemme rautaiseen ammattitaitoon ja monipuolisen laboratorioidemme laitteistoon. Valmiiden palvelutuotteiden lisäksi rakennamme räätälöitäviä palvelukokonaisuuksia. Tutustu laajaan palvelutarjontaamme ja ole yhteydessä.    

KAMKin kehittämistoiminnassa on mukana kaikkiaan 100 asiantuntijaamme. Lisäksi käytettävissä työhön ovat opiskelijamme, jotka voivat osallistua yrityksenne kehittämiseen opinnäytetöiden, projektien tai harjoitteluiden kautta.  Lue lisää opiskelijoiden kanssa tehtävistä projekteista.

Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kehittää asiakkaiden tuotteita, palveluita ja prosesseja sekä tekee tarvelähtöisiä, soveltavia tutkimuksia. Lisätietoa: https://www.kamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys

KAMK:n strateginen tavoite on toimintaympäristön osaamisen ja kasvuympäristön kestävä hyödyntäminen sekä kehittäminen jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia edistäen. Kamkn jatkuvan oppimisen edellytysten edistämisestä sekä työelämän erikoistumiskoulutuksista saa lisätietoa: Muuntokoulutukset ja erikoistumiskoulutukset (kamk.fi) Hyvinvoinnin osaamisen alat ovat sosiaali- ja terveysala, liikunta sekä Sports and Leisure Management. Hyvinvoinnin ja osaamisen palveluista työelämälle löydät lisätietoa Palvelut työelämälle – Kajaanin ammattikorkeakoulu (kamk.fi)

Minä autan sinut alkuun!

Mikko Keränen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaja. Hankerahoitusosaaminen, tuote- ja palvelukehitys

044 710 1620

Minä autan sinut alkuun!

Mikko Saari

Kehitysjohtaja. Jatkuva oppiminen, digitaaliset oppimisympäristöt, hyvinvointi

040 641 3419

CEMIS, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Autamme yrityksiä kaupallistamaan teknologioita ja innovaatioita, sekä kehittämään liiketoimintamalleja. Teemme kansallisia ja kansainvälisiä markkinatutkimuksia ja autamme oikeiden verkostojen löytämisessä uusilla markkina-alueilla. Tarjoamme tukea myös tekoälyn ja digitalisaation liiketoimintakäyttöön sekä markkinalähtöisten TKI-projektien valmisteluun ja johtamiseen. Lisäksi DigiLead-hankkeemme tarjoaa koulutusta pk-yrityksille digitalisaatiostrategian johtamiseen ja erilaisten työkalujen käyttöön.

CEMIS on mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. CEMIS toteuttaa tutkimus-, kehitys ja innovaatiopalveluita (TKI) yhdessä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Toteuttamiskeinona käytetään pääsääntöisesti yhteisrahoitteisia hankkeita. Lisäksi palveluita tarjotaan yrityskohtaisina toimeksiantoina, teknologia- ja markkinaselvityksinä sekä opinnäytetöinä. CEMISissä on jatkuvasti käynnissä noin 30  RDI-hanketta. CEMISin tarjonta kattaa tuotekehitys-, valmistus- ja käyttövaiheiden kehitys- ja testaustarpeet. Tuotetestauksen lisäksi palvelut mahdollistavat protosarjojen valmistamisen ja testaamisen sekä testitulosten dokumentoinnin. CEMIS Business Development yksikkö (CBD) on teknologian kaupallistamisen ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija CEMISissä. CBD tuottaa laajoja asiantuntijapalvelua ja konsultaatioita CEMIS jäsenille, tutkimus- ja kehitysorganisaatioille, ja yrityksille teknologioiden menestyksekkääseen kaupallistamiseen, liiketoimintamallien innovointiin, sekä markkinatutkimusten toteuttamiseen kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Lisätietoja myös:

https://www.cemis.fi/fi/expertise/international-technology-business-development/

https://www.cemis.fi/fi/services/business-development-services/

https://www.kamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/Yrittajyys-ja-liiketoiminnan-kehittaminen

https://cemis.fi/fi/services/

Anas Al Natsheh-KAMK

Minä autan sinut alkuun!

Anas Al Natsheh

Johtava liiketoiminnan kehitysasiantuntija. Teknologioiden ja innovaatioiden kaupallistaminen, teknologialiiketoiminnan ja liiketoimintamallien kehittäminen. Tekoälyn ja digitalisaation hyödyntäminen, sekä TKI-projektien valmistelun tukeminen.

044 710 1228

Marko Jäntti-CEMIS

Minä autan sinut alkuun!

Marko Jäntti

Johtaja. Mittaus- ja tietojärjestelmien kehittäminen

044 715 709

Kajaanin yliopistokeskus

Kajaanin yliopistokeskus on verkostomallinen tiedeyhteisö, jonka tehtävänä on toiminta-alueensa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämän palveleminen tutkimuksen ja koulutuksen kautta. Yliopistokeskus toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää yliopistojen alueellista vaikuttavuutta. Oulun yliopiston koordinoimassa Kajaanin yliopistokeskuksessa toimivat Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot sovituilla vastuualueilla. Kajaanin yliopistokeskus on Oulun yliopiston erillislaitos.

https://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

TKI-palvelut yrityksille, oppilaitoksille ja TKI -organisaatioille

Optisen mittaustekniikan asiantuntijapalvelut

Kuvantavan mittaustekniikan asiantuntijapalvelut

Sähkökemiallisten ja optisten sensorien tutkimus

Soluviljelyt ja mikrobitutkimus

Elintarviketutkimus ja biomassojen prosessointi

Bioenergia

Paperin ja sellun tutkimus

Ympäristömittauksen tutkimus

Projektipalvelut

Tietojärjestelmät ja langattomat sensoriverkot

Mittaus-, ohjaus- ja konenäköjärjestelmien kehitys/testaus (mekaniikka, elektroniikka, ohjelmistot)

Hienomekaniikan konepajapalvelut

Laboratorioanalyysit ja mittaukset yrityksille, oppilaitoksille ja TKI-organisaatioille

Elintarvikkeiden analytiikka: mm. fenoliset yhdisteet, rasvahapot, proteiinit

Mikrobianalytiikkaa (bakteerien kokonaismäärät: elävät/kuolleet)

Paperimassan ja paperin testaukset

Canadian freeness, sakeus, kuiva-aine, tuhka, pH, johtokyky, kiintoaine, varaustila

Ilmanläpäisevyys, karheus

Metallimääritykset AAS, taitekerroin, pH, johtokyky, CODMn, KMnO4

Viskositeetin mittaus

Kosteuspitoisuuden määritys

Hehkutusjäännöksen mittaus

Kromatografiset menetelmät (HPLC-DAD/MSD/FD, GC-FID/MSD)

Ionianalytiikka (CE), esim. sulfaatti, kloridi, ammonium

Gravimetriset menetelmät

Virtaussytometrimittaukset

Näkyvän valon- ja fluoresenssimikroskopia

Fluorometri- ja spektrofotometrimittaukset (UV/VIS – MIR – NIR)  

Näytteiden käsittely erilaisilla laboratoriotekniikoilla

Mittaustekniikan yksikkö – MITY

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY) on mittaustekniikkaan keskittynyt yksikkö, joka perustettiin vuonna 2011 yhdistämällä Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan ja analytiikan toiminnot. Yksikkö toimii kahdella sovellusalueella: cleantech sekä terveys ja hyvinvointi. Mittaustekniikan yksikössä toimii noin 40 korkeasti koulutettua tutkijaa ja mittaustekniikan ja analytiikan ammattilaista.

Analyysipalvelut yrityksille

Yhteyshenkilöt

Pekka Kilpeläinen

Pekka Kilpeläinen

Tutkimuspäällikkö, Ph.D. Terveys ja hyvinvointi -tutkimuksen vetäjä

029 448 8111

Jarkko Räty

Jarkko Räty

Tutkimuspäällikkö, Ph.D. Cleantech-tutkimuksen vetäjä

029 448 4638

Veijo Sutinen

Veijo Sutinen

Laboratorio insinööri, Lic.Sc. (Tech.)

029 448 8364