Uuden yrityksen lupa-asiat ja ilmoitukset

Ennen yrityksen rekisteröimistä ja yritystoiminnan aloittamista pitää varmistaa, mitä lupia toiminta tarvitsee. Verottajalle tehtävät ilmoitukset pitää jokaisen uuden yrittäjän muistaa. Tässä tärkeimmät muistettavat lupa-asiat.

Yrityksen toimintaan liittyvät luvat

Monilla aloilla yritystoiminnan voi käynnistää ilman hankalaa lupaprosessia, mutta joillakin toimialoilla asianmukaiset luvat ovat välttämättömiä. Listan luvanvaraisista toimialoista sekä lupaviranomaisista esimerkiksi Luvanvaraiset elinkeinot -sivuilta ja uusyrityskeskus.fi -sivustolta.

Ilmoitukset Verohallinnolle

Kun yritystoimintasi on käynnistynyt, sinun pitää tehdä viranomaisille säännöllisiä ilmoituksia toiminnastasi. Verohallinnolle ilmoitat yrityksesi tietoja kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Lisätietoa Verohallinnon sivuilta.

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa Verohallinnolle OmaVero-palvelun kautta.

Ilmoita kaikista muutoksista

Muista, että yrityksesi tiedoissa tapahtuvat muutokset, esimerkiksi yhtiömuodon tai toimialan muuttuminen, on ilmoitettava kaupparekisteriin ja Verohallintoon.

  • Yrityksen perustamisilmoitus ja nimen valitseminen
  • Arvonlisävelvolliseksi rekisteröityminen
  • Ennakkoperintärekisteri
  • Työnantajaksi rekisteröityminen
  • Ilmoituksenvarainen elinkeinotoiminta
  • Luvanvaraiset elinkeinot
  • Muut luvat ja ilmoitukset
  • Ympäristöluvat ja -ilmoitukset
  • Ympäristömerkit