Kokemusta ja liiketoimintaosaamista juuri sinun yrityksesi käytettävissä

Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen verkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten yritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Yrityskummi on rinnallasi vaikeiden päätösten apuna

Yrittäjänä saat yrityskummilta tukea yrityksesi ja sen ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien hahmottamisessa.  Yhdessä yrityskummin kanssa analysoit yrityksesi toimintavaihtoehdot ja asetat niiden pohjalta kehitystavoitteet.  Yrityskummi on tukenasi, kun punnitset keinoja asettamiesi tavoitteiden saavuttamiseksi, toimenpidesuunnitelmien toteuttamisessa ja saavutettujen tulosten seurannassa.

Yrityskummi tukee – sinä teet päätökset

Yrityskummilta saat käyttöösi hänen kokemuksensa ja asiantuntemuksensa. Hän toimii mentorina, sparraajana ja keskustelukumppanina tarjoten sinulle ohjausta ja tukea päätöksen.teossasi

Luottamus ja avoimuus ovat toimivan kummisuhteen perusta

Keskustelut yrityskummin kanssa ovat luottamuksellisia ja ne etenevät omien tarpeidesi ja edellytystesi mukaisesti.  Teet itse päätökset ja vastaat niiden toteuttamisesta.  Yrityskummi kulkee kuitenkin rinnallasi avaamalla kysymyksiä ja tarjoten tukea ja virikkeitä kun haet niihin vastauksia.

Yrityskummin tavoite on vain sinun ja yrityksesi onnistuminen

Yrityskummi sitoutuu pitämään salassa kaikki tietonsa tulleet liike- ja ammattisalaisuudet eikä hän voi toimia kilpailevan yrityksen yrityskummina.  Yrityskummi ei myöskään käytä saamiaan tietoja oman tai muiden liiketoiminnan edistämiseksi.

Yrityskummit maamme pienyrittäjien tukena jo vuodesta 1994.

Yrityskummi auttaa yrityksen perustamisessa ja rahoituksen etsimisessä.

Yrityskummi on tukena kasvun edellyttämissä päätöksissä.

Yrityskummi voi olla tukena erilaisten liiketoiminnallisten haasteidesi ratkaisemisessa.

Yrityskummit.fi

Osmo Arffman

Minä autan sinut alkuun!

Osmo Arffman

Kokemusta ja liiketoimintaosaamista juuri sinun yrityksesi käytettävissä

0500 586 698