Edukai Oy

Edukai Oy järjestää ei-tutkintotavoitteisia lyhyt- ja täydennyskoulutuksia yritysten tarpeisiin. Koulutustemme avulla varmistat, että yrityksesi osaaminen vastaa nykyisiä ja tulevia tarpeita, ja että kilpailukykynne säilyy hyvällä tasolla. Tarjoamme kattavasti mm. työelämän korttikoulutuksia työntekijöiden osaamisen ajan tasalla pitämiseksi. Edukai Remote Services -etäpalveluilla mahdollistamme paikkariippumattomat ratkaisut globaalisti yritysten etätoimintatarpeisiin. Edukai Oy on Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tytäryhtiö ja toimimme kiinteässä yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa.

www.edukai.fi

www.edukairemoteservices.fi

Anne Huotari-Edukai

Minä autan sinut alkuun!

Anne Huotari

Edukai Oy toimitusjohtaja. Koulutukset ja valmennukset

044 710 1393

Kainuun ammattiopisto

Kainuun ammattiopisto tarjoaa koulutusta yrityksen henkilöstön sekä yrittäjän osaamisen kehittämiseen. Tarjontaan kuuluu perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä tutkinnon osat.

Henkilöstön osaamista voi kehittää joko maksullisena henkilöstökoulutuksena tai maksuttomana oppisopimuskoulutuksena.

Oppisopimus mahdollistaa henkilöstön kouluttamisen uusiin työtehtäviin sekä kehittämään ja laajentamaan työntekijöiden nykyistä osaamista ja ammattitaitoa. Lisäksi oppisopimuksella voi rekrytoida ja kouluttaa uuden työntekijän. Kaikki Kainuun ammattiopiston jatkuvassa haussa olevat tutkinnot voi suorittaa oppisopimuksella. Lisäksi oppisopimuskoulutuksena KAO voi hankkia tutkintoja myös muista oppilaitoksista.

Mikäli yritys on kiinnostunut tarjoamaan työssäoppimispaikkoja eri alojen opiskelijoille, voimme yhdessä kouluttaa tulevaisuuden työntekijöitä koulutussopimuksella.

Yrityksille räätälöitävät lyhytkoulutukset, rekry- ja yhteishankintakoulutukset sekä lupa- ja korttikoulutukset toteuttaa Edukai Oy.

Linkit:

Oppisopimus

Koulutussopimus

Jatkuva haku

Mirva Manninen-KAO

Minä autan sinut alkuun!

Mirva Manninen

Asiakkuuspäällikkö. Ammatillinen koulutus, oppisopimuskoulutus, koulutussopimus.

044 797 0873

Kainuun TE-toimisto

Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. TE-palvelut suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa.

Työnantajalähtöisellä yhteishankintakoulutuksella yritys voi:

  • etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksen tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta
  • saada henkilöstölleen räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jota toteutetaan esimerkiksi määräaikaisissa lomautustilanteissa
  • auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään
Pentti Hyypijev-TE

Minä autan sinut alkuun!

Pentti Hyypijev

Asiantuntija, yrityspalvelut. Yhteishankintakoulutukset: TäsmäKoulutus, MuutosKoulutus, RekryKoulutus

029 503 9031

Koodeja Naisyrittäjyyteen – Älykkäät ratkaisut naisyrittäjyyden tukena

Koodeja Naisyrittäjyyteen -hankkeen tarjoamissa koulutuksissa pääset tutustumaan digitaalisiin, älykkäisiin ratkaisuihin, joiden avulla voit kehittää liiketoimintaasi. Mentorointiohjelma sekä verkostoitumistilaisuudet yhdistävät eri vaiheissa olevia naisyrittäjiä jakamaan ja kertomaan kokemuksistaan. Tutustu hankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tule mukaan!

Digipolkuja yrittäjille

Mietitkö miten voisit hyödyntää laadukkaita kuvia ja videoita markkinoinnissasi? Onko sosiaalinen media alkanut kiinnostamaan myyntikanavana? Haluaisitko kenties parantaa ajanhallintataitojasi? Tai muuten vain verkostoitua muiden yrittäjien kanssa? 

Helmikuussa käynnistyi KAMK:n ja Kainuun Yrittäjien yhteishanke, jossa toteutetaan vuoden 2023 aikana Kainuun alueen pienyrityksille koulutuspolkuja, joita on mahdollisuus vielä täydentää yrityskohtaisilla asiantuntijapäivillä! Hanke järjestää myös klubitoimintaa yrittäjille! 

Tutustu hankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tule mukaan!

Suomen Metsäkeskus


Metsäkeskus järjestää monipuolisia koulutuksia metsänomistajille, toimijoille ja muille metsäalasta kiinnostuneille. Koulutukset auttavat metsänomistajia metsiään koskevassa päätöksenteossa ja toimijoita ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Koulutukset edistävät metsien kestävää hoitoa ja hyödyntämistä, metsäluonnon hoitoa sekä metsiin perustuvien elinkeinojen kehittämistä. 

Sari Juntunen Metsäkeskus

Minä autan sinut alkuun!

Sari Juntunen

Asiakasneuvoja. Metsätalouden tuntemus Kainuussa, Metsään.fi -toimijapalvelun neuvonta ja tuki yrittäjille

044 710 4310