Kainuussa on osaamista ja laaja joukko asiantuntijoita yrityksiä varten. Yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyviä palveluita tuotetaan useiden organisaation toimesta ja osin hankerahoituksilla. Aika usein olen todennut, että ”Meillä on Kainuussa yli 60 vakituista ja lukuisia hankkeissa toimivia asiantuntijoita yrityksiämme varten. Palveluja on laajasti tarjolla, mutta kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?” Toinen lempilauseeni on ollut, ”Voisivatko maailmanluokan palvelumme olla vetovoimatekijä, joka houkuttelee osaajia ja yrityksiä Kainuuseen osana mainetyötä?”

Palveluntarjoajien laaja kirjo ja hankkeissa tarjottava osaaminen jäävät vielä liian usein asiakkailta huomaamatta. Asiakkaille, eli yrittäjille, yrityksille ja yrittäjiksi aikoville ei ole syntynyt selkeää kuvaa, mistä kulloinkin palvelut ovat saatavissa.  Enkä ihmettele miksi. Vaikka olen päivittäin tekemisissä kyseisten asioiden kanssa, en välttämättä itsekään löydä oikeaa palveluntuottajaa, saati oikeaa yhteyshenkilöä pelkän Googlen avulla.

Kainuun yrityspalvelutoimijat ovat vuosikausia tehneet yhteistyötä, välillä tiiviimmin, välillä harvemmin. Yhteistyötä on koordinoinut aikaisemmin Ely-keskus ja välillä Kainuun Etu. Yhteistyöstä huolimatta, palvelut eivät ole olleet riittävästi esillä, varsinkaan niille, jotka harvemmin ovat palveluja etsineet. Matkan varrella on suunniteltu ja osin toteutettukin erilaisia portaaleja ja esitteitä, joissa organisaatioiden palveluja on tuotu yhteen, mutta pysyvää yhteistyömallia ei ole aiemmin löytynyt.

Kolme vuotta sitten yrityspalvelutoimijoiden työpajassa päätettiin, että verkoston yhteistyömallia aletaan yhdessä kehittämään ja selvitystahoksi vastuutettiin Kainuun Yrittäjät. Luontevaa oli, että Yrittäjät otti vastuuta, koska se toimii yritysrajapinnassa, tiedon välittäjänä yrityksiltä ja yrityksille sekä ymmärtää yrittäjien ja yritysten arkea. Yrittäjät tuntee myös yrityspalveluverkoston palvelut ja organisaatioiden roolit.

Kainuun Yrittäjät otti aktiivisen roolin kehitystyössä. Lisäsysäyksen yhteistyön tiivistymiselle aiheutti koronapandemia. Yrittäjät on koordinoinut koronapandemian alusta lähtien yrityspalvelutoimijoiden verkostoa, johon kuuluvat kaikki keskeiset yrityksille palveluja tuottavat organisaatiot. Viikoittaisissa verkoston palavereissa käytiin läpi yritysten tilanteita ja tarpeita. Jaettiin tietoa koronaohjeistuksista ja kulloinkin saatavilla olevista tuista ja sovittiin yhteisistä toimenpiteistä, joilla tietoa saadaan asiakkaille.

Tiivistynyttä yhteistyötä haluttiin jatkaa myös uudessa normaalissa, Business Kainuu alkoi syntyä. Matkan varrella on pidetty useita työpajoja, joissa on työstetty ja sovittu verkoston yhteiset arvot ja tapa toimia. Yhteistyössä määriteltiin myös Business Kainuun palvelulupaus: Yrittäjä, kuljemme kanssasi – autamme sinua matkalla kohti päämäärääsi.

Verkostoakin pitää johtaa, joten työpajoissa syntyi malli myös organisoitumisesta ja vastuunjaosta. Vetovastuussa on Nyrkki -ryhmä, jossa on edustajat Kainuun Yrittäjistä, Kajaanin ammattikorkeakoulusta, Kainuun Ely-keskuksesta ja Te-toimistosta sekä Kainuun liitosta. Business Kainuun Ydintiimin muodostavat edustajat kaikista yrityspalveluita tuottavista organisaatioista. Kerran vuodessa järjestetään Kainuun Business Foorumi, johon kutsutaan mukaan verkoston toimijoiden lisäksi laajasti sidosryhmien edustajia ja yrittäjiä. Business Foorumin tarkoituksena on käsitellä yritysten tilannekuvaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä tuottaa tietoa kehittämistarpeista, jotta ne voidaan valjastaa edelleen toimenpiteiksi.

Business Kainuu on tiiviin yhteistyön tulos, ja se elää ja kehittyy toimintaympäristön muutoksessa ja erityisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yrittäjä, kuljemme kanssasi – auta meitä matkalla kohti vetovoimaisempia, maailman parhaita kainuulaisia yrityspalveluita.

Anu Tervonen, toimitusjohtaja
Kainuun Yrittäjät