Joulukuussa 2021 soitimme Kainuun TE-toimistosta läpi väliaikaista yrittäjän työmarkkinatukea saaneet kainuulaiset yrittäjät. Yrittäjän koronasta johtuva väliaikainen työmarkkinatuki päättyi 30.11.2021. Puheluissa tuli esille yritysten ja yrittäjien kasautuneet talousongelmat ja huoli selviytymisestä.

Olemme saaneet näistä yrittäjille suunnatuista soitoista paljon hyvää palautetta. On koettu tärkeäksi, että saa puhua jollekin vaikeasta tilanteesta. Puhelut ovat voineet olla pitkiäkin. On kova tarve keskustella. Moni näistä yrittäjistä ohjattiin muutosturva-asiantuntijalle, jonka kanssa yrittäjä on lähtenyt selvittämään ongelmaa ja etsimään ratkaisuja tilanteeseen. Usein teemme yhteistyötä asian ratkaisemiseksi useammankin tahon kanssa, esimerkiksi pankin, asianajotoimiston, Finnveran ja TE-hallinnon ulkopuolisen talousasiantuntijan kanssa.

Apua yrittäjille on vuoden 2022 alkuun tulossa, kun työttömyysturvalain väliaikainen muutos yrittäjien työttömyysturvaoikeuden järjestämisestä otetaan käyttöön ajanjaksolle 1.1.2022-28.2.2022.

Pitkään jatkunut koronapandemia on aiheuttanut monelle yritykselle isojakin ongelmia. Kannattavuusongelmia on voinut olla jo ennen koronaa, eikä koronan tuomat rajoitteet ainakaan taloustilannetta helpottaneet. Lievimmilläänkin talousongelmista kielii heikentynyt maksuvalmius ja ostolaskujen, verovelkojen ym. kasaantuminen.

Maataloussektorilla kustannusten nousu on ollut todella hurjaa. Nousua on ollut kaikissa kustannuksissa. Maatalous on jo hyvin pitkään ponnistellut kannattavuusvaikeuksissa ja tilakohtaiset erot alkavat nyt revetä todella radikaalisti. Tämä tulee aiheuttamaan osalle tiloista toiminnan hallitun alasajon suunnittelua ja toisille jopa konkurssin. Tähän asti konkursseilta on vältytty pitkämielisten rahoittajien ansiosta, mutta nyt yrittäjät alkavat olla väsyneitä jatkuvaan epävarmuuteen ja kannattamattomuuteen. Kustannusten räjähdysmäinen nousu on syönyt aiemmin käteen jääneen tuoton. Tiloilla alkaa olla ongelmia käyttökatteiden kanssa. Käyttöpääomalainoihin joudutaan turvautumaan, jotta tuotanto saadaan pyöritettyä. Maataloussektorin tilannekuvaa muutosturva-asiantuntijalle ovat avanneet ProAgria Itä-Suomen asiantuntijat.

Oli kyse elinkeinoverolain tai maatalouden tuloverolain alaisesta yrityksestä, niin molemmissa on asiantuntijapalveluja tarvitsevia yrityksiä ja yrittäjiä. Yhdessä yhteistyöverkostomme kanssa autamme yrityksiä haastavissa tilanteissa ilman toimialarajoituksia.

Yritys voi selvitä karikkoisen ajan yli esimerkiksi lainojen maksujärjestelyillä, mahdollisilla realisoinneilla ja tarkalla kulukuurilla. Aina nämä toimenpiteet eivät enää auta. Vaihtoehtona voi olla myös lakisääteinen yrityssaneeraus, mikäli yrityssaneeraukseen hakeutumisen ehdot täyttyvät. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ongelmiin puuttuminen mahdollistaa monipuolisempia vaihtoehtoja toiminnan tervehdyttämiseksi. Kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä yritysasiantuntijaan yrityksen tilanteen kartoittamiseksi ja tervehdyttämissuunnitelman laatimiseksi.

Joskus yritys on siinä pisteessä, että maksujärjestelyt, toiminnan sopeuttaminen tai yrityssaneeraus ei enää tervehdytä yritystä. Silloin voidaan päätyä yrityksen hallittuun alasajoon. Aina hallittu alasajo ei onnistu esimerkiksi suuren velkamäärän vuoksi, jolloin edessä on yrityksen konkurssi. Konkurssitilanteessakaan yrittäjä ei jää yksin. Apua velkavastuista selviämiseen voi saada esimerkiksi yksityishenkilön velkajärjestelyn avulla. Verkostomme tukee konkurssin tehnyttä yrittäjää monin tavoin.

On myös Yrittäjän talousapu, joka kuuntelee ja auttaa. Yrittäjän talousapu on valtakunnallinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa apua ja neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa oleville pk-yrittäjille ja yrityksille. Palvelu koostuu valtakunnallisesta puhelin- ja verkkopalvelusta ja niitä tukevista alueellisista palveluista. Yhteydenottoihin vastaavat koulutetut ja kokeneet asiantuntijat, ja heidän kanssaan käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Yrittäjän talousavun numero on 0295 024 880.

Suoria yrittäjien yhteydenottoja on tullut lisääntyneessä määrin ennakoivan muutosturvan puitteissa myös Kainuun TE-toimiston muutosturva-asiantuntijalle. Talousapua tarvitsevien yrittäjien määrä on nopeasti kasvanut. Yrittäjä, älä jää yksin.  Me olemme apunasi.

Kirjoittaja Anu Meriläinen toimii Kainuun TE-toimiston muutosturva-asiantuntijana.

Asiantuntija, yrityspalvelut ja muutosturva

Puh. 0295 039 036

Kainuun TE-palvelut

anu.merilainen@te-toimisto.fi

Anu Meriläinen TE-toimisto