Meistä jokainen varmasti haluaa kokea työniloa ja ylpeyttä työstään ja jopa työpaikastaan. Haluamme tuntea olomme turvalliseksi työssä, niin fyysisesti kuin emotionaalisestikin. Työelämän laatu koostuu näistä tärkeistä osa-alueista, ja se viittaa kokemukseemme työssä viihtymisestä. Voitte hetken reflektoida omaa unelmatyöpaikkaa; miltä tilat näyttävät, mitä välineitä tai ohjelmistoja on tarjottu työn tekemiselle käyttöön, millaiset ovat työajat, millainen yhteishenki ja millaisia asenteita työyhteisössä vallitsee, ja ruokkiiko luovuus sekä päämäärät työniloa.

Voidaan ajatella, että jokainen on itse oman onnensa seppä, me jokainen itse kannamme vastuun ja vapauden omista valinnoistamme – ketäänhän ei voi käytännössä pakottaa töihin, meillä jokaisella on mahdollisuus valita mitä ajallamme teemme. Oletamme, että hyville tekijöille löytyy aina töitä. Mutta entä sitten, kun ei enää löydy tekijöitä? Meidän ikääntyvä väestö ja syrjäinen seutu tuo omat haasteensa kuvioon, vaikka alue onkin täynnä kasvupotentiaalia. Tyypillisesti käytämme viikkoja jollei kuukausia aikaa työntekijöiden rekrytointiin ja suoritusarviointeihin, mutta edelleen kärsimme alueella rekrytointiin liittyvistä haasteista sillä hyvin usein, unohdetaan rakentaa kotipesää – kulttuuria, ja aliarvioimme toimintakulttuurimme vaikutuksia uusien työntekijöiden saapuessaan.

Mikä tekee työpaikasta houkuttelevan? Kuinka kokemusta työssä viihtymisestä voidaan edistää? Miten tulee reagoida, kun maailma ympärillä muuttuu? Jokaisen johtajan ja esimiehen on syytä pohtia näitä tärkeitä kysymyksiä ja ymmärtää myös oman toimintansa vaikutuksia. Kehittämällä työelämän laatua, edistät yrityksesi tuottavuutta, kilpailukykyä, työntekijöiden työmotivaatiota, työnantajabrändiä sekä asiakastyytyväisyyttä. Siksi työelämän laadun kehittäminen on oleellinen osa johdon ja esimiesten tehtäviä.

Suomessa on myös onnistuttu. Viimeisimmän työolobarometrin (2021) mukaan yli 80 prosenttia palkansaajista koki työkykynsä olevan hyvä suhteessa työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin vaikka työuupumus ja haitallinen stressi näyttääkin kuormittavan nyt historiallisen paljon suomalaista työyhteisöä. Kuormituksen vastapainoksi työn tarjoamat voimavarat, kuten oppimisen mahdollisuudet, kokemukset yhteisöllisyydestä ja työn merkityksestä sekä vaikutusmahdollisuudet ovat vaikuttaneet positiivisesti työkykyyn.

Kilpailu on maailmalla kova. Toimintaympäristön muuttuessa työ vaatii jatkuvuutta ja jatkuvaa päivittämistä. Maailmanlaajuiset kriisitilanteet ovat asettaneet uusia näkökulmia ja tavoitteita työelämän laadun kehittämiselle, erityisesti digitalisaation ja ajattelu- ja toimintatapojen näkökulmasta. Nykyaikana henkilöstön kokemus ja tietotaito, organisaation toimintatapa ja asiakastuntemus ovat yrityksen tärkein voimavara. Siirrymme kohti työelämän inhimillisestä vallankumousta.

TYÖ2030-ohjelman aluehanke, Työelämän laatu diginä tutuksi Pohjois-Suomessa-hanke, tarjoaa nyt yrityksille mahdollisuuden lisätä tietoisuutta ja osaamista työelämän laadun kehittämisestä sekä työelämän keskeisimmistä trendeistä.

Tule mukaan seuraamaan Tuottavuutta työelämän laadulla -webinaarisarjaa.

  • Webinaari 7.4.2022 klo 15-16.30 | Työelämän laadun kehittämisen hyödyt muuttuvassa toimintaympäristössä -oppivan organisaation rakentaminen Liity mukaan napsauttamalla tästä
  • Webinaari 5.5.2022 klo 15-16.30 | Johda tiedolla -vaikuttavuutta kehittämiseen työelämän laadun QWL-mittauksen ja tekoälyavusteisen simulaatio-oppimisen avulla Liity mukaan napsauttamalla tästä
  • Webinaari 2.6.2022 klo 15-16.30| Vuorovaikutteinen ihmisten johtaminen –avain työelämän laadun ja taloudellisen suorituskyvyn samanaikaiseen kehittämiseen Liity mukaan napsauttamalla tästä

Tilaisuuden jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Tilaisuuden järjestää TYÖ2030-ohjelman Työelämän laatu diginä tutuksi Pohjois-Suomessa-aluehanke. Työelämän laatu diginä tutuksi Pohjois-Suomessa-hanke on Kainuun ELY-keskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhdessä vetämä hanke, ja sen tavoitteena on tukea ja edistää yrityksiä ymmärtämään työelämän laadun kehittämisen merkitystä erityisesti toimintaympäristön muutosten, digitaalisuuden sekä sen tuomien toimintatapojen muutostarpeiden näkökulmista.

Lisätietoa TYÖ2030-ohjelman aluehankkeesta: https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/alueet/tyoelaman-laatu-digina-tutuksi-pohjois-suomessa

Seuraa hanketta Facebookissa https://www.facebook.com/kehittamispolulle/

Kristi Loukusa
Projektipäällikkö
Työelämän laatu diginä tutuksi Pohjois-Suomessa