Kansainvälisille markkinoille ei kannata lähteä kuin soitellen sotaan. Jos vientiin lähdetään suuna päänä ja markkinat, segmentti tai liiketoimintamalli valitaan väärin, voi se koitua yrityksen kohtaloksi. On kurjaa huomata parin vuoden työn ja menetettyjen eurojen jälkeen, että maailmanvalloituksesta tuli arvosanaksi hylätty, koska kotiläksyt jäivät tekemättä. Siksi niihin kannattaa panostaa.

Lähtökohtaisesti on ensi alkuun selvitettävä, miksi halutaan kansainvälistyä. Onko kilpailu koventunut kotimaassa ja tarvitaan uusia asiakkaita? Onko tuote niin haluttu jossain rajojen ulkopuolella, että panokset kannattaa laittaa sinne? Halutaanko riskiä jakaa usealle markkinalle vai onko syynä kenties vain seikkailunhalu?  Kun päämäärä on selkeä, on eteneminenkin helpompaa.

Toisekseen on tarkasteltava, onko kansainvälistyminen ylipäätään yritykselle oikea päätös – ylipäätään tai tässä ajankohdassa. Onko yritys sitoutunut tavoitteeseen, riittääkö pitkäjänteisyys, osaaminen, rahat ja resurssit? Rajojen ulkopuolelle lähteminen tuo mukanaan paljon riskejä, onko yritys valmis ottamaan niitä? Myös paikalleen jämähtämisessä on riskinsä, kummat riskit ovat suuremmat?

Entä mikä markkina on paras? Joskus yritys saattaa valita markkinakseen jonkun tietyn kohdemaan ilman suurempia selvityksiä vain sillä perusteella, että sähköpostiin tupsahtaa viesti yhdeltä kiinnostuneelta potentiaaliselta asiakkaalta. Liian myöhään huomataan, että markkina onkin aivan väärä: kilpailijoita on liikaa, tuotteella ei ole selkeää kilpailuetua tai tuote tai markkinointiviesti on kohdemaan kulttuuriin ilman suuria modifikaatioita täysin sopimaton. Jos näin käy, aikaa ja rahaa kuluu turhaan ja pahimmassa tapauksessa vie yrityksen koko toiminnan tappiolle.

Kotiläksyjen tekemiseen löytyy monenlaista tukea Team Finland -toimijoilta. Ely-keskukselta ja Business Finlandilta löytyy mm. tukea kansainvälistymisstrategian laatimiseen, markkinaselvityksiin, tuotekehitykseen tai tuotteiden pilotointiin asiakkailla, Finnvera voi auttaa käyttöpääomatarpeissa tai suojautumaan viennin riskeiltä ja Team Finland -ulkomaanverkosto puolestaan kerää yrityksille tärkeää tietoa markkinoista ja hyvistä kumppaneista. TE-toimisto ja EURES puolestaan hyppäävät avuksi silloin, kun yrityksen kasvu vaatii uusia tekijöitä – kenties jopa niistä uusista kohdemaista.

Tule tapaamaan meitä toimijoita Business Kainuun Tietotiistaina 3.5.2022. Yhdessä voimme katsoa tilanteesi ja tarpeesi ja katsoa, mikä instrumentti Team Finland -toimijoiden työkalupakista sopisi yrityksesi tilanteeseen parhaiten. Me autamme sinua maailmanvalloituksessasi kiitettävään suoritukseen!

Mari Möttönen, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori
Kainuun ELY-keskus