Monesti tapahtumien ja tilaisuuksien palautteista saadaan lukea, että mukaan olisi toivottu enemmän yrittäjiä. Yrittäjille suunnatuissa tilaisuuksissa on usein läsnä enemmän yhteistyö- ja sidosryhmien edustajia kuin yrittäjiä.

Aika ja asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen asettavat haasteita kaikille. Miten saada aika riittämään yrityksen pyörittämiseen, omasta jaksamisesta huolehtimiseen, tulevaisuuden suunnitteluun sekä uskallukseen tehdä ja kokeilla jotain uudella tavalla? Tilaisuuksiin ehtiminen saattaakin tuntua mahdottomalta, mutta kaiken edellä mainitun keskellä ei kannata täyttää kuukausiaan ja vuosiaan siten, ettei muiden yrittäjien sekä yrittäjyyden yhteistyökumppaneiden tapaamiselle kanssa jää aikaa.

Vuorovaikutus tukee johtajuutta

Johtamistaitojen merkitys kasvaa työntekijöiden lukumäärän mukana. Kun yritykseen tulee työntekijöitä, syntyy tarve myös johtamisen ja rekrytoinnin osaamiselle. Yrittäjän tulee osata näyttää suuntaa ja innostaa työntekijöitään mukaan kohti yhteisiä päämääriä – 5–15 työtekijän yrityksessä johtamisosaaminen voi olla tärkein menestystä selittävä tekijä.

Jokainen yrittäjä haluaa oman yrityksensä menestyvän ja on vastuussa yrityksensä kehittymisestä ja johtamisesta. Hänen vastuullaan on, että hommat hoituvat sovitusti, tulosta syntyy ja työntekijöitä riittää. Johtaminen voi olla pienyrittäjälle vieraalta tuntuva sana, koska päivät kuluvat niin sanotusti kädet mullassa, mutta silti myös johtajuutta tarvitaan. Vaikka pienemmässä yrityksessä myös johtaja voi olla vahvasti mukana arkipäivän työskentelyssä, on yrityksen kehittymisen näkökulmasta tärkeää muistaa, että myös johtamiselle tarvitaan riittävästi aikaa.

Tilaisuudet tarjoavat yrittäjälle ennen kaikkea vertaistukea ja yhteistyömahdollisuuksia, joissa todella on voimaa. Usein myös etäisyyden ottaminen auttaa katsomaan omaa tekemistä uusin silmin. Hetken tauko arkisesta aherruksesta voi antaa monikertaisesti takaisin, sillä osallistuminen voi liikauttaa ajatuksia toimintojen kehittymisen suhteen ja verkostoitumisen tuoma lisäarvo voi johtaa parhaimmillaan parempaan kannattavuuteen. Toisten toimintaa ja eri yritysten käytäntöjä kannattaa tarkastella oppivalla mielellä – mitä voisimme soveltaa meillä sellaisenaan ja mistä voisimme oppia jotain? Yhteisistä keskusteluista voi siis poikia oivalluksia, yhteistyökuvioita, kehittämisideoita, rahoitusmahdollisuuksia tai jopa uusia asiakkaita.

Vahvista osaamista ja opi ennakoimaan

Huomionarvoista on, ettei tilaisuuksien ole tarkoitus olla vain höpöhöpöä, vaan asiantuntijat suunnittelevat ne siten, että niiden tuottama tieto ja uutuusarvo on yrityksille osallistumisen arvoista. Muiden tapaamisen lisäksi osallistuminen takaa tietoa uusista tuulista ja tulevaisuuden suunnista. Nykyään puhutaan paljon ennakoinnista ja tulevaisuuteen katsomisesta, ja yrittäjille suunnattuihin tapahtumiin osallistuminen onkin tehokas tapa tehdä niin itseään kehittämällä ja vertaisiaan tapaamalla. Onko parempaa keinoa ennakoida tulevaa ja mahdollisen kasvun myötä kehittää johtamis- ja verkostoitumistaitojaan? Tilaisuuksissa juuri yrittäjät osaavat kysyä ne tärkeimmät ja konkreettisimmat kysymykset, joista usein seuraa entistäkin arvokkaampaa keskustelua.

Olipa kyseessä pieni tai suuri yritys, verkostoituminen on tärkeää, joten nykyistä verkostoa kannattaa vaalia ja vahvistaa. Tilaisuuksiin osallistuminen tuo myös näkyvyyttä: yrittäjä on yrityksensä kasvot, jotka jäävät mieleen paremmin kuin pelkkä luettu nimi. Joskus on kuultu sanottavan, että jos kukaan ei tunne yritystäsi, varmista ainakin, että he tuntevat sinut. Jos tunnettuuden kasvattaminen vaatii sitä, että käyttää tunnin tai pari kuukaudessa yrittäjätilaisuuksiin osallistumiseen joko etänä tai paikan päällä, saa ajalleen varmasti arvoa.

Seuraavan kerran, kun saat viestin, joka alkaa sanoin “Hyvä yrittäjä, tervetuloa mukaan…”, ethän ohita sitä lukematta ensin, mistä on kyse. Minuutissa olet tutustunut tilaisuuden aiheeseen, kurkannut keitä paikalle on kutsuttu ja katsonut, miten pitkään tilaisuus vie aikaa. Toisessa minuutissa olet kenties jo ilmoittautunut mukaan. Koskaan ei voi ennalta tietää, mitä hyvää ja arvokasta siitä seuraa.

Tämän tekstin ovat kirjoittaneet Henna Hietakangas ja Jonna Hänninen.

Tulevaisuuden taidot – Kainuu ennakoi -hankkeen Taina Leinonen (oik.) ja Jonna Hänninen sekä Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua- hankkeen Anu Piirainen (vas.) ja Henna Hietakangas yllätettiin Business Kainuu lähettiläs 2023 -titteleillä ja Hankala Akka -paidoilla Business Kainuun verkoston kesäpajassa.