Omakohtainen, positiivinen kokemus maakunnasta edistää tunnettuutta ja imagoa, yhteistyön syntymistä, ja tätä kautta rahoituksien ja investointien saamista. Kainuun mielenkiintoinen yritys-, TKI- ja muu toiminta tuodaan vaikuttavalla tavalla esille ja digitaalisesti löydettäviksi www.madeinkainuu.fi -verkkopalvelun kautta. Uusi verkkopalvelu on vierailijajärjestäjän työkalu, joka kokoaa samaan palveluun kainuulaiset vierailukohteet, vierailun järjestämiseen tarvittavat erilaiset palvelut, elämykset ja aktiviteetit, giveaway-lahjaideoita sekä hyvät käytänteet ja vinkit Kainuu-kokemuksen saavuttamiseksi.

Vierailukokemus syntyy kaikista kohtaamisista, siinä heränneistä tunteista, mielikuvista ja kokemuksesta. Oleellista on huomioida koko vierailupolku; ennen, hetkessä ja jälkeen vierailun. Konseptissa on toteutettu vierailupolkua tukevaa valokuva- ja videomateriaalia yhdessä kainuulaisen Fade Creative Oy:n kanssa.

Yritysten ja toimijoiden yhteisessä työpajapäivässä määriteltiin Kainuun vierailijaprofiilit, vierailukohteita ja WAU-elementtejä. Alueemme vaikuttajavierailija on kotimainen tai ulkomainen vieras mm. kunnasta, kaupungista, rahoitus- ja toimijaverkostosta, ministeriöstä, oppilaitoksesta tai liitto/järjestöjohtaja, poliittinen henkilö, yritysjohtaja, asiakas, matkanjärjestäjä, medianedustaja. WAU-elementeiksi nousivat muun muassa kainuulainen ruokakulttuuri, aitous, luonto, erikoinen/maalaistalomajoitus, vapaa-aika, rauhallisuus ja selkeys.   

Palvelumuotoilun avulla vaikuttavia elämyksiä

KAINUU-kokemuspolkua on muotoiltu yhdessä yritysten ja Intotalo Oy:n asiantuntijan Ollis Leppäsen kanssa. Vaikuttajavierailijalle aktiviteetista on pystyttävä luomaan elämys lyhyessä ajassa, mutta yhtä vaikuttavasti, että elämys synnyttäisi ikimuistoisen muistijäljen ja vierailija palaisi uudelleen. Vierailupolkua on määritelty myös useamman yrityksen palveluiden yhdistämiseen esimerkiksi Kauppapihan puodilla yritystarinan lisäksi voi tehdä omatoimisia ostoksia tai Kehon ja Mielen Majan rentoutushetket toimivat seminaaripäivässä.

Opiskelijaprojektit tukevat työelämälähtöisyyttä ja uuden oppimista. Yksi yhteistyöyrityksistä on urheiluvalmentaja Ville Nissinen. Opiskelijaprojektin tuotoksena muotoiltiin vierailijaryhmälle sopiva eri vaativuustasoihin mukautuva liikunnallinen aktiviteetti Kajaanin lähiluontokohteeseen. Uutta palvelua lähdetään toteuttamaan madeinkainuu.fi -verkkopalvelun kautta.     

Palvelumuotoilun menetelmät ohjaavat ottamaan kehittämistyöhön mukaan myös Kainuu-vierailijan. Palveluita, tuotteita ja vierailuohjelmia on testattu aidoilla vierailuryhmillä ja palautteen pohjalta elämyksiä on kehitetty eteenpäin. Lisäarvoa vierailuun luodaan rakentamalla erityisiä hetkiä, jotka jäävät asiakkaan mieleen. Vieraalle on hyvä varata myös omaa aikaa, jolloin vieras voi pysähtyä, aistia kaunista luontoamme ja käsitellä saamaansa tietoa. Tiiviin ohjelman puitteissa voidaan hyödyntää digitaalista materiaalia ja piipahtaa virtuaalivierailulla esimerkiksi Suomen ensimmäisessä massiivipuuelementtikoulussa, Kuhmon Tuupalan puukoulussa.

Uusia elämyksiä, palveluita ja tuotteita etsitään koko ajan mukaan palveluun

Kainuun vierailijakonsepti on alussa ja verkkopalveluun tarvitaan esille vielä useita palveluntuottajia. Yksi aktiivisista verkkopalvelun käyttäjistä on CSC LUMI-datakeskus, joka odottaa verkkopalvelusta löytyvän aidot ja laadukkaat kainuulaiset palvelut ikimuistoisen vierailun rakentamiseen.

Vaikka hanke onkin päättynyt, Kainuun Yrittäjät ylläpitää Made in Kainuu -verkkopalvelua ja mukaan pääsee vielä!

Ilmoittaudu mukaan palveluun osoitteessa: https://madeinkainuu.fi/

***

Kirjoittajat ovat KARA-hankkeen projektipäällikkö Katri Roininen Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja projektiasiantuntija Birit Oksman Kainuun Yrittäjät ry:stä. Kirjoitus perustuu heidän projektityöhönsä Kainuun vierailijakonseptin ja madeinkainuu.fi -palvelun rakentamisessa.

Kauppapihan puodin yrittäjät
Valmentaja Ville Nissinen
Tuupalan puukoulu, Kuhmo

Hankeinfo:

  • Kainuun vierailijakonseptin ja palvelualustan rakentaminen, KARA-hanke
  • Kainuun mielenkiintoinen yritys-, TKI- ja muu toiminta vaikuttavalla tavalla esille ja digitaalisesti löydettäviksi verkkopalvelun kautta.Hankkeen tavoitteena on edistää Kainuun ekosysteemikehitystä ja elinkeinoelämän sekä alueen houkuttelevuutta.
  • Päätoteuttaja Kajaanin ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana Kainuun Yrittäjät ry
  • projektipäällikkö Katri Roininen KAMK (100%)
    projektiasiantuntija Birit Oksman, Kainuun Yrittäjät ry (50%)
  • Rahoitus: Kainuun liitto (React-EU EAKRtoimenpiteet), (79,50 %), Kajaanin kaupunki, Sotkamon ja Hyrynsalmen kunnat (2,47 %) ja hankkeen toteuttajat Kajaanin ammattikorkeakoulu (14,85 %) ja Kainuun Yrittäjät ry (3,18%)
  • Budjetti: 336 191 €
  • Toteutusaika: 1.6.2021-31.8.2023