Vahvaan johtajuuteen verkostoitumalla

Monesti tapahtumien ja tilaisuuksien palautteista saadaan lukea, että mukaan olisi toivottu enemmän yrittäjiä. Yrittäjille suunnatuissa tilaisuuksissa on usein läsnä enemmän yhteistyö- ja sidosryhmien edustajia kuin yrittäjiä. Aika ja asioiden laittaminen…

Lue lisää