Vahvaan johtajuuteen verkostoitumalla

Monesti tapahtumien ja tilaisuuksien palautteista saadaan lukea, että mukaan olisi toivottu enemmän yrittäjiä. Yrittäjille suunnatuissa tilaisuuksissa on usein läsnä enemmän yhteistyö- ja sidosryhmien edustajia kuin yrittäjiä. Aika ja asioiden laittaminen…

Lue lisää

Yrittäjä, älä jää huoliesi kanssa yksin

Joulukuussa 2021 soitimme Kainuun TE-toimistosta läpi väliaikaista yrittäjän työmarkkinatukea saaneet kainuulaiset yrittäjät. Yrittäjän koronasta johtuva väliaikainen työmarkkinatuki päättyi 30.11.2021. Puheluissa tuli esille yritysten ja yrittäjien kasautuneet talousongelmat ja huoli selviytymisestä.…

Lue lisää