Yhä useampi kainuulainen yritys etsii jatkajaa

Omistajanvaihdos on ajankohtainen jopa 50 prosentille Kainuun yrityksistä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Kehys-Kainuussa kiivain luopumisvaihe on käsillä juuri nyt, ja Kajaanin seutukunnan yrityksissä 3–5 vuoden päästä. (Lähde: Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2015 ja…

Lue lisää

Vahvaan johtajuuteen verkostoitumalla

Monesti tapahtumien ja tilaisuuksien palautteista saadaan lukea, että mukaan olisi toivottu enemmän yrittäjiä. Yrittäjille suunnatuissa tilaisuuksissa on usein läsnä enemmän yhteistyö- ja sidosryhmien edustajia kuin yrittäjiä. Aika ja asioiden laittaminen…

Lue lisää

Tuottavuutta työelämän laadulla

Meistä jokainen varmasti haluaa kokea työniloa ja ylpeyttä työstään ja jopa työpaikastaan. Haluamme tuntea olomme turvalliseksi työssä, niin fyysisesti kuin emotionaalisestikin. Työelämän laatu koostuu näistä tärkeistä osa-alueista, ja se viittaa…

Lue lisää

Yrittäjä, älä jää huoliesi kanssa yksin

Joulukuussa 2021 soitimme Kainuun TE-toimistosta läpi väliaikaista yrittäjän työmarkkinatukea saaneet kainuulaiset yrittäjät. Yrittäjän koronasta johtuva väliaikainen työmarkkinatuki päättyi 30.11.2021. Puheluissa tuli esille yritysten ja yrittäjien kasautuneet talousongelmat ja huoli selviytymisestä.…

Lue lisää

Business Kainuun tarina

Kainuussa on osaamista ja laaja joukko asiantuntijoita yrityksiä varten. Yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyviä palveluita tuotetaan useiden organisaation toimesta ja osin hankerahoituksilla. Aika usein olen todennut, että ”Meillä on Kainuussa…

Lue lisää